Huvitav Kool

Algatus Huvitav Kool ootab mõttekonkursil haridussõprade ideid

Eesti hariduse tulevik läheb korda palju enamatele kui vaid haridusinimestele. Seda näitas ka vastukaja küsimusele „Kas Eesti kool on huvitav?“, mille esitas haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo 23. augusti Õpetajate Lehes. Haridus- ja Teadusministeerium teeb ettepaneku mõelda ja arutada üheskoos selle küsimuse üle ning selleks kutsume ellu algatuse Huvitav Kool, mille eesmärk on peegeldada ühiskonna ootusi koolile ja haridusele.

Huvitava Kooli raames ha kkab tööle laiapõhjaline ühiskondlik kogu: 12-liikmeline nõukoda. Nõukojalt oodatakse ettepanekuid, millistes põhimõtetes peaksime ühiskondlikul tasandil kokku leppima, et kool oleks huvitav kõigile – seal tahetaks nii õppida kui ka töötada.

Pooled nõukoja liikmed on eelnevalt kutsutud ühiskondlikult aktiivsed kodanikud ning ülejäänud valitakse haridussõprade seast avalikul mõttekonkursil. Ootame võimalikult paljusid haridussõpru mõttekonkursile ideid esitama – kuue idee autorid kutsutakse kaasa lööma Huvitava Kooli ühiskondlikus nõukojas, et aidata muuta kooli huvitavamaks. Huvitava kooli esimese teetähiseni jõuame aasta lõpus, mil vaatame, kuidas ja mis suunas edasi liikuda.

Ühiskondlikus nõukojas osaleda soovijatelt ootame lühikest ideekirjeldust (ca 2000 tähemärki), mis võiks aidata kaasa huvitava kooli kujundamisele. Palun lisage mõttepaberi lõppu paarilauseline enesetutvustus ja kontaktandmed, millega loodetavas ti kinnitate ka oma valmisolekut Eesti kooli huvitavaks muutmisel kaasa rääkida. Kui Te ei soovi, et idee avaldatakse, siis märkige see juurde.

Haridus- ja Teadusministeerium ootab mõttepabereid 5. novembriks e-kirja teel: huvitavkool@hm.ee.

Pille Liblik
üldharidusosakonna asejuhataja
pille.liblik@hm.ee
Argo Kerb
avalike suhete osakonna juhataja
735 0153

Eduko uuringute infopäev Tartus

26. novembril kell 10.30-15.45 toimub Tartus Haridus-ja Teadusministeeriumi saalis nelja õppimist, õpetamist ja õppekava käsitleva uuringu tulemuste tutvustus.

Uuringumeeskondi juhtisid professorid Miia Rannikmäe ja Priit Reiska (loodusteaduslik kirjaoskus ja selle areng gümnaasiumis), prof Eve Kikas (õpetajate õpikäsitluste ja -stiilide seotus õpilaste arenguga), prof Aaro Toomela (õpilase heaolu mõjutavad tegurid) ning  Rain Mikser ja prof Edgar Krull (riiklike õppekavade kvaliteet ja arendusprotsess).

Uuringute tulemused näitavad muuhulgas, et: loodusteadusliku kirjaoskuse tase gümnaasiumiaastatel areneb vaid minimaalselt, tõrjutus klassis on üks riskitegureid madala akadeemilise edukuse kujunemiseks, eestikeelsetes koolides toetavad õpilaste arengut teist tüüpi õpitegevused kui venekeelsetes koolides, õpetaja uskumustel on oluline mõju õpilase matemaatikateadmiste arengule jpm.

Täpsema ajakava ning rohkem infot uuringute kohta leiate http://eduko.archimedes.ee/uudised/haridusuuringute-tutvustamine-26

Oma osalemisest andke palun teada http://bit.ly/1B7CYMw  Registreerimine on avatud kuni 24.11. Rohkem infot tiina.anspal@archimedes.ee

Uuringute läbiviimist on toetanud Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud õpetajakoolituse ja haridusteaduse programmi Eduko kaudu.

Tiina Anspal

Eduko büroo juhataja
Sihtasutus Archimedes
6999 396, 5217667
tiina.anspal@archimedes.ee
www.archimedes.ee/eduko

PÜÜK 6 “Õpetajast õpipoisiks”

Programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“

ÜHENDUSED ÜLETAVAD PIIRE

Pedagoogide Ühenduste Ülene Koostööpäev (PÜÜK) (töökogemuslik päev teadmiste vahetamiseks ning tegevusele innustamiseks).

Eesmärk on luua aktiviseeriv ja koostöine õpikeskkond, mis

  • tutvustab tehnoloogia arengut ja inimese rolli muutumist tööprotsessis;
  • aitab jagada kogemusi;
  • võimaldab luua tähendusi võrgustikupõhisele koostööle.

Sihtgrupp: koolieelsete lasteasutuste õpetajad, üldhariduskoolide õpetajad, kutsehariduse koolides üldhariduslikke aineid õpetavad õpetajad, koolijuhid.

Läbiv teema: „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“

Aeg: 20. märts 2014 10:30-16:00

Koht: (vali sobiv)

  • Tallinna Teeninduskool (Majaka 2)
  • Tartu Kutsehariduskeskus
  • Kuressaare Ametikool

Registreerimine

Täpsemad kavad registreerimislehel ja allpool …