Alustavat õpetajat toetav kool

Head õpetajad!

Hoolides õpetajate järelkasvust ja soovides aidata kaasa selle tugevenemisele, oleme Alustavat õpetajat toetava kooli algatuse juures koondamas infot ja kogemusi neilt, kes 2017/18 õppeaastal esmakordselt õpetajatööd alustasid.

Sellest tulenevalt on meil suur palve – kui teie koolis või tutvusringkonnas või tuttavate tutvusringkonnas on õpetajaid, kes alustasid 2017/18 õppeaastal, palun edastage neile allpool olev või Facebook postitus. Ei ole oluline, millise koormusega õpetaja on töötanud (kasvõi 1 tund nädalas) või kas ta jätkab õpetajatööd või liigub edasi mõnda teise valdkonda – kõigi sisend on väga oodatud.

Loodame väga teie abile, et õpetajate järelkasvu küsimusega tegelemine võiks muutada senisest oluliselt teadlikumaks ja tõhusamaks.

Tänu ja parimate soovidega mõnusaks suvevaheajaks

Triin Noorkõiv
520 6603
MTÜ Alustavat õpetajat toetav kool meeskonna nimel

==============================================

Hea 2017/18 õppeaastal alustanud õpetajate lennu liige!

Tervitame Sind Su esimese õpetaja-aasta lõpu puhul! Kuidas on Sul läinud?

Oma tegevuse ühe kokkuvõttena ja võimalusena mõjutada uute õpetajate järelkasvu kutsume Sind andma märku enda käekäigust Eesti päris esimeses just alustavatele õpetajatele suunatud uuringus*.

Need õpetajad, kes on juba küsimustikule vastanud, on öelnud, et see läks märkamatult kiiresti (ehkki võib võtta kuni 20 minutit) ja lisaks on öeldud, et see on olnud heaks võimaluseks oma kogemust veel uuest perspektiivist vaadata.

Loodame väga Sinust kuulda, et alustavate õpetajate kogemus meie ühiskonnas nähtavamaks muuta ning et sellest võiksid õppida kõik teemaga seotud osapooled.

Küsitluse leiad siin  

(palun klõpsa võimalusel juba nüüd kohe või lähiajal, aga hiljemalt enne jaanipäeva)

Facebookis leiad info siin.

Kui Sinu tutvusringkonnas on veel teisigi, kes sel õppeaastal õpetajatööga alustasid, palun aita sel kirjal ka nendeni jõuda.

Ette tänades ja imetoredat suve soovides

Triin Noorkõiv
520 6603
MTÜ Alustavat õpetajat toetav kool meeskonna nimel

*Eesti esimese alustavate õpetajate uuringu viime läbi koostöös mõttekojaga PRAXIS. Toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Aita luua homne Eesti

Head ühenduste eestvedajad ja liikmed!

Palun teie abi üleskutse „võta nööbist kinni ja jaga seda teadet“ elluviimiseks. Kui tead enda tutvusringkonnas inimesi, kellega seda infot jagada ja/või Sul tekib idee, kus võiks seda üleskutset levitada, siis loodame Sinu abile. Oluline on, et kutse üritusele „Aita luua homne Eesti“ jõuaks õigete inimesteni.

Aita luua homne Eesti ürituste sari on ellu kutsutud eesmärgiga pöörata tähelepanu õpetajaameti valikule ja väärtustamisele. Kahe kuu jooksul toimub kokku 4 üritust, kuhu oodatakse osalema inimesi, kes mõlgutavad mõtteid karjääri muutmise suunal ja tunnevad huvi õpetajaameti vastu. Kuna õpetajatöö üheks oluliseks eelduseks on ka kvalifikatsiooninõuded, siis oleks hea, kui huvitundjatel oleks olemas magistrikraad, sellega võrdsustatud haridustase või vähemasti suur soov seda lähitulevikus omandada.

Inspireeriva ürituste sarja raames tutvustatakse õpetajatöö sisu.

Millest tuleb juttu?

  • Kuidas tunda ära soov teha karjäärialane pööre, jätta senine tööelu ja otsustada õpetajaameti kasuks? Neile küsimustele annab ausad vastused õpetaja, kes on ise karjääripöörde tulemusena selle ameti kasuks otsustanud!
  • Miks vajab inimene oma ellu suuremat tähendust ja kuidas karjääripööre saab aidata? Kuidas karjääripööret sujuvalt ellu viia? Nutikat nõu annab Eesti tuntuim karjäärinõustaja Tiina Saar-Veelmaa.
  • Ma tahangi õpetajaks saada! Mis edasi? Toome Sinuni käegakatsutavad võimalused, mis annavad kohe täna ja praegu suunised selleks, et saaksid anda oma panuse tulevaste põlvede maailmapildi kujundamisel.

Olulistel teemadel aitab fookust hoida armastatud teletäht Urmas Vaino.

Heade soovidega

Heleriin Jõesalu

peaspetsialist (koolimeeskonnad, võrgustikud)
Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus
SA Innove

EESTI Vabariik 100: EESTI ÕPETAJA LOOB(D)

 

Õpetajate Ühenduste Koostöökoda kutsub Eestimaa õpetajaid osalema omaloomingu konkursil.

Eesmärk:

Esitleda Eesti õpetajate tööde ja tegevuste mitmekülgsust, isikupära ja loomingulisust.

Tunnustada ja esile tõsta  õpetajaid, kes hoiavad meie kultuuritraditsioone, õpetaja ametit, arendavad ainealast- ja haridust toetavaid tegevusi.

Loometöödest kujundatakse näitus Tartus, Eesti Rahva Muuseumis,  mis pühendatakse Eesti 100- le sünnipäevale.

Aeg: märts-oktoober 2018

Konkursi tingimused:

Töödes kajastub õpetaja loomingulisus, ettevõtlikkus ja algatusvõime. Näitusest kujuneb dialoog õpetajaameti ja   kogukonna vahel.

Soovituslikult võiksid tööd olla äsja loodud või varasemal ajal valminud.

Konkursile võib esitada kuni 3  tööd.

Mida esitada?

  • Looming, mis toetab õppetegevust- näidistööd, õpik, videoülesvõtted jmt.
  • Looming, mis toetab enesearengut- kunsti-, käsitöö- jmt esemed.  
  • Esialgse ülevaate saamiseks saata hiljemalt 6.juuniks 2018. a. e-mailile opetajalooming@gmail.com töödest fotod ja kirjeldused (suurus, tehnika, materjal), enese lühitutvustus (aineühendus, kool, õpetajaks olemise aeg) ning lühijutt oma loomingust ja tööde saamisloost. Soovitav on lisada tekstile ka autori foto (mõõtudes  5×7 cm).

Esindatud võiksid olla kõik aineühendused ja piirkonnad.

Konkursi korraldajatel on õigus teha laekunud fotode põhjal eksponaatide valik. Tulemused edastatakse personaalselt e-posti teel.

Kontakt

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatus ja korraldusgrupp
opetajatekoostookoda@gmail.com

100 esimese õpetajapäeva tähistamine

Alguse saab uus traditsioon: 100 esimese õpetajapäeva tähistamine

100 õpetajapäeva tähistamine on üks Eesti 100. sünnipäeva kingitustest. Lugedes õpetajatöö alguseks sümboolselt 1. septembrit, täituvad esimesed sada päeva 9. detsembril.

Sada päeva on uute rollide alguses sümboolse tähendusega. Selja taha jäävad sisseelamine, esimesed ristsed, tehakse vahekokkuvõte ja vaadatakse edasi – nii ka õpetajaametis, kus järelkasvu küsimus on täna eriti oluline.

Uue traditsiooni tugevdamiseks on loodud ka spetsiaalne märk, kust leiab sümbolina numbri 100, õ-tähe ning lõpmatuse sümboli, kandes mõtet, et õpetaja mõjutab igavikku.

“Uue traditsiooniga on meie eesmärk tuua tähelepanu uutele õpetajatele ja õpetajaametile kui ühele ühiskonna olulisimale ja põnevamale ametile”, ütles Triin Noorkõiv, üks traditsiooni ellukutsujatest ja MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool eestvedajatest. “Kutsume kõiki selle päeva tähistamisega liituma, luues toredaid ja tähenduslikke hetki enda lähedaste alustavate õpetajatega.”

Täna, 8. detsembri õhtul toimub traditsiooni sissejuhatamine piduliku koosviibimisega Tallinnas, kus kohtuvad alustavad õpetajad ja koolijuhid ning osalevad ka Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Koolijuhtide Ühenduse, Eesti Haridustöötajate Liidu, Õpetajate Ühenduste Koostöökoja ja Riigikantselei EV 100. aastapäeva korraldustoimkonna esindajad.

Õpetaja 100 päeva tähistamise käivitamisega seotud tegevusi toetab projekti “Alustavat õpetajat toetavate koolide koostöövõrgustiku laiendamine: alustavate õpetajate kaasamine ja väärtustamine” vahendusel Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool käivitasid 2017. aastal neli hiljuti alustanud õpetajat, et toetada sisseelamist õpetajatöösse ja tugevdada õpetajate järelkasvu.

Lähem info traditsiooni algatamise kohta EV 100 leheküljel

Kontakt: Triin Noorkõiv
MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool üks eestvedajatest
520 6603
triin.noorkoiv@gmail.com

www.alustavatõpetajattoetavkool.ee

“Rollid õppeprotsessis-enesejuhitud õppimine.”

Tere!
Oled oodatud koolitusele:
“Rollid õppeprotsessis-enesejuhitud õppimine.”
Ajakava.
17. oktoober 2017

9.15 -9.30 registreerumine ja tervituskohv
9.30-11.00 loeng (G. Arro)
11.00-11.15 paus
11.15-13.00 loeng (G. Arro)
13.00-13.30 lõuna
13.30-15.00. töö (G. Arro)
15.00-16.30 aktiivne tegevus/üllatus

Koolitus toimub Viljandi EVE Grand Hotell konverentsiruumis.
Registreerimine kuni 13. oktoobrini 2017 17:00
link

Osalejate arv on piiratud.