EESTI Vabariik 100: EESTI ÕPETAJA LOOB(D)

 

Õpetajate Ühenduste Koostöökoda kutsub Eestimaa õpetajaid osalema omaloomingu konkursil.

Eesmärk:

Esitleda Eesti õpetajate tööde ja tegevuste mitmekülgsust, isikupära ja loomingulisust.

Tunnustada ja esile tõsta  õpetajaid, kes hoiavad meie kultuuritraditsioone, õpetaja ametit, arendavad ainealast- ja haridust toetavaid tegevusi.

Loometöödest kujundatakse näitus Tartus, Eesti Rahva Muuseumis,  mis pühendatakse Eesti 100- le sünnipäevale.

Aeg: märts-oktoober 2018

Konkursi tingimused:

Töödes kajastub õpetaja loomingulisus, ettevõtlikkus ja algatusvõime. Näitusest kujuneb dialoog õpetajaameti ja   kogukonna vahel.

Soovituslikult võiksid tööd olla äsja loodud või varasemal ajal valminud.

Konkursile võib esitada kuni 3  tööd.

Mida esitada?

 • Looming, mis toetab õppetegevust- näidistööd, õpik, videoülesvõtted jmt.
 • Looming, mis toetab enesearengut- kunsti-, käsitöö- jmt esemed.  
 • Esialgse ülevaate saamiseks saata hiljemalt 6.juuniks 2018. a. e-mailile opetajalooming@gmail.com töödest fotod ja kirjeldused (suurus, tehnika, materjal), enese lühitutvustus (aineühendus, kool, õpetajaks olemise aeg) ning lühijutt oma loomingust ja tööde saamisloost. Soovitav on lisada tekstile ka autori foto (mõõtudes  5×7 cm).

Esindatud võiksid olla kõik aineühendused ja piirkonnad.

Konkursi korraldajatel on õigus teha laekunud fotode põhjal eksponaatide valik. Tulemused edastatakse personaalselt e-posti teel.

Kontakt

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatus ja korraldusgrupp
opetajatekoostookoda@gmail.com

100 esimese õpetajapäeva tähistamine

Alguse saab uus traditsioon: 100 esimese õpetajapäeva tähistamine

100 õpetajapäeva tähistamine on üks Eesti 100. sünnipäeva kingitustest. Lugedes õpetajatöö alguseks sümboolselt 1. septembrit, täituvad esimesed sada päeva 9. detsembril.

Sada päeva on uute rollide alguses sümboolse tähendusega. Selja taha jäävad sisseelamine, esimesed ristsed, tehakse vahekokkuvõte ja vaadatakse edasi – nii ka õpetajaametis, kus järelkasvu küsimus on täna eriti oluline.

Uue traditsiooni tugevdamiseks on loodud ka spetsiaalne märk, kust leiab sümbolina numbri 100, õ-tähe ning lõpmatuse sümboli, kandes mõtet, et õpetaja mõjutab igavikku.

“Uue traditsiooniga on meie eesmärk tuua tähelepanu uutele õpetajatele ja õpetajaametile kui ühele ühiskonna olulisimale ja põnevamale ametile”, ütles Triin Noorkõiv, üks traditsiooni ellukutsujatest ja MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool eestvedajatest. “Kutsume kõiki selle päeva tähistamisega liituma, luues toredaid ja tähenduslikke hetki enda lähedaste alustavate õpetajatega.”

Täna, 8. detsembri õhtul toimub traditsiooni sissejuhatamine piduliku koosviibimisega Tallinnas, kus kohtuvad alustavad õpetajad ja koolijuhid ning osalevad ka Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Koolijuhtide Ühenduse, Eesti Haridustöötajate Liidu, Õpetajate Ühenduste Koostöökoja ja Riigikantselei EV 100. aastapäeva korraldustoimkonna esindajad.

Õpetaja 100 päeva tähistamise käivitamisega seotud tegevusi toetab projekti “Alustavat õpetajat toetavate koolide koostöövõrgustiku laiendamine: alustavate õpetajate kaasamine ja väärtustamine” vahendusel Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool käivitasid 2017. aastal neli hiljuti alustanud õpetajat, et toetada sisseelamist õpetajatöösse ja tugevdada õpetajate järelkasvu.

Lähem info traditsiooni algatamise kohta EV 100 leheküljel

Kontakt: Triin Noorkõiv
MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool üks eestvedajatest
520 6603
triin.noorkoiv@gmail.com

www.alustavatõpetajattoetavkool.ee

“Rollid õppeprotsessis-enesejuhitud õppimine.”

Tere!
Oled oodatud koolitusele:
“Rollid õppeprotsessis-enesejuhitud õppimine.”
Ajakava.
17. oktoober 2017

9.15 -9.30 registreerumine ja tervituskohv
9.30-11.00 loeng (G. Arro)
11.00-11.15 paus
11.15-13.00 loeng (G. Arro)
13.00-13.30 lõuna
13.30-15.00. töö (G. Arro)
15.00-16.30 aktiivne tegevus/üllatus

Koolitus toimub Viljandi EVE Grand Hotell konverentsiruumis.
Registreerimine kuni 13. oktoobrini 2017 17:00
link

Osalejate arv on piiratud.

 

Sihtasutus Innove otsustab:

„Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu“ elluviimiseks väljakuulutatud taotlusvooru raames rahastada järgmiste taotlejate taotlused alljärgnevatel tingimustel:

 1. õpikogukonna „Alustavat õpetajat toetav kool“, keda esindab Leelo Valgma,  esitatud taotlus projekti „Alustavat õpetajat toetavate koolide koostöövõrgustiku laiendamine: alustavate õpetajate kaasamine ja väärtustamine“  elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2996 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 02.05.2017 ja lõppkuupäev on 31.12.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 91 punkti.
 2. Eesti Käsitööõpetajate Seltsi „Aita“ (edaspidi lõppsaaja) esitatud taotlus projekti „Õppimise toetamine käsitöö ja kodunduse tundides IKT vahendite toel“  elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 1766,83 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.09.2017 ja lõppkuupäev on 27.12.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 85 punkti.
 3. Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi esitatud taotlus projekti „Nutitund igasse kooli! E-kogumik õpetajate ja digipädevuste ja õpiluguse e-raamatu, innovaatilise klassiruumi ja videointervjuude veebi näol, toetamaks digipöörde alaseid tegevusi Eesti koolides “ elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 3000 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.09.2017 ja lõppkuupäev on 24.12.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 80 punkti.
 4. Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu (edaspidi lõppsaaja) esitatud taotlus projekti „Geograafiaõpetajate sügiskool Andmete analüüs ja visuaalne kujutamine digiajastu uurimuslikus õppes“  elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2983 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.08.2017 ja lõppkuupäev on 30.11.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 80 punkti.
 5. Eesti Haiglaõpetajate Seltsi esitatud taotlus projekti „Kehakeele koolitus II –Aju, emotsioonid, seisundid ja suhtumised töös haigete lastega“  elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2999,6 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.08.2017 ja lõppkuupäev on 29.09.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 80 punkti.
 6. MTÜ Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu esitatud taotlus projekti „Tehnoloogiline kirjaoskus praktikasse“  elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2999,7 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.05.2017 ja lõppkuupäev on 31.12.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 80 punkti.
 7. MTÜ Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu esitatud taotlus projekti „Mets annab tarkust ja jõudu uueks õppeaastaks“ elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2997 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.05.2017 ja lõppkuupäev on 30.09.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 80 punkti.
 8. MTÜ Eesti Matemaatika Seltsi esitatud taotlus projekti „Matemaatikaringi juhendamine“ elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2915,2 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.06.2017 ja lõppkuupäev on 30.12.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 76 punkti.
 9. õpikogukonna „Tartu linna lasteaedade muusikaõpetajate aineühendus“, keda esindab Reet Rohtla, esitatud taotlus projekti „Suvekool: Orff-pedagoogika mitmekülgsed võimalused alushariduse muusikaõpetuses“  elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 1889,212 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.08.2017 ja lõppkuupäev on 20.09.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 76 punkti.
 10. õpikogukonna „Koolijuhid-mentorid II lend“, keda esindab Erli Aasamets,  esitatud taotlus projekti „Loovlabor „Koolijuhid coach’ivad mentorid“  elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2990 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 02.05.2017 ja lõppkuupäev on 10.12.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 75 punkti.
 11. Eesti Klassiõpetajate Liidu esitatud taotlus projekti „Loodusega käsikäes ehk uuenev õpikäsitus säästvat arengut toetava hariduse kontekstis“ elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2970 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 05.04.2017 ja lõppkuupäev on 30.09.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 75 punkti.
 12. Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi esitatud taotlus projekti „ESÕSi suveseminar“  elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2996 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 07.04.2017 ja lõppkuupäev on 30.09.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 75 punkti.
 13. MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoja esitatud taotlus projekti „Rollid õppeprotsessis- enesejuhitud õppimine“ elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2997,9 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.05.2017 ja lõppkuupäev on 15.11.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 74 punkti.
 14. õpikogukonna „Kujundava hindamise õpikogukond“, keda esindab Eda Heinla, esitatud taotlus projekti „Kujundava hindamise rakendamise jätkutoetustegevused üldhariduskoolidele“  elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2998,5 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.08.2017 ja lõppkuupäev on 31.12.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 74 punkti.
 15. Rootsi Keele Õpetajate Seltsi esitatud taotlus projekti „Rootsi Keele Õpetajate Seltsi tegevusvõimekuse suurendamine ja liikmete rootsi keele õpetamise oskuste täiendamine“ elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 3000 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 17.07.2017 ja lõppkuupäev on 02.10.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 71 punkti.
 16. õpikogukonna „Eesti Liitklasside Õpetajate professionaalne õpikogukond“, keda esindab Meeri Kuustemäe, esitatud taotlus projekti „Eriealiste pedagoogika“ elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2465 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 06.06.2017 ja lõppkuupäev on 29.12.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 66 punkti.
 17. Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liidu esitatud taotlus projekti „Toeks õpetajale“ elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 3000 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 04.04.2017 ja lõppkuupäev on 31.12.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 61 punkti.
 18. Raplamaa Haridustöötajate Liidu esitatud taotlus projekti „Raplamaa Haridustöötajate Liidu liikmete professionaalse arengu toetamine “  elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 3000 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.06.2017 ja lõppkuupäev on 31.10.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 60 punkti.