Õpetajate võrgustikutöö uudiskiri

Kõigile aineühendustele !

Head õpetajate võrgustikutöö uudiskirja kaasautorid! Traditsiooniliselt ootame teid aasta lõpus väikesele koolitusele, et tutvuda Eesti meediamaastikul toimuvaga ja koguda mõtteid-ideid uudiskirja tarvis. Koolituspäevi toetab ESFi programm “Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014”.

Seekord oleme koos Tartus 29.-30. novembril. Koolitus toimub Barclay hotellis (Ülikooli 8, Tartu ), samas ka ööbimine.
Ajakava leiate allpool.

Päevakava:

29.november 2013

11.00-11.15 Kogunemine, tervituskohv 11.15-11.30 Sissejuhatus päeva. Uudiskirja käekäigust räägib Madli Leikop, uudiskirja toimetaja.
11.30 - 13.00 Tartu Postimehe tööst ja maakonnalehtede tulevikust räägib Tartu Postimehe vanemtoimetaja Vahur Kalmre.
13.00 - 14.00 Tartu Ülikooli pressi- ja avalike suhete tööst räägib TÜ kommunikatsioonitalituse juhataja Illari Lään. Mis on TÜ jaoks uudis, mida väljapoole promotakse?
14.00 - 15.00 Lõuna
15.30 - 17.00 ERRi Tartu stuudio külastamine.
17.30 - Õhtusöök

30.november 2013

9.30 - 11.30 Filoloog, kultuuriloolane ja pedagoogikateadlane Loone Ots kõneleb ilusast eesti keelest.
11.30-11.45 Kohvipaus.
11.45 - 13.15 Tartu Ülikooli ajakirjanduslektor, Avaliku Sõna Nõukogu liige Urmas Loit räägib meediaregulatsioonist.
13.15 - Lõuna, lahkumine.

Palun registreeruda hiljemalt 18.novembriks 2013 siin

Juhul, kui te ise ei saa koolitusel osaleda, siis palun edastage info oma aineühenduse liikmele, kes oleks huvitatud uudiskirja tegemistes nüüd ja edaspidi kaasa lööma.

Koolitus, toitlustamine ja ööbimine kaetakse ESFi programm “Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014” vahenditest.

Jääme ootama rohket osavõttu!

Ada Lumiste
Üldhariduse ja seire agentuur
Õppekavade- ja eksamite keskus
Peaspetsialist
Tel: 7350619
Mob: 57450572

Innove 10

Hea koostööpartner

SA Innove tähistas 1. novembril oma 10. tegevusaasta täitumist
konverentsiga. Suur tänu kõigile, kes said sel päeval meiega olla.
Loodame, et konverentsipäev oli teie jaoks sisukas ja huvitav.

Suur tänu ka kõigile, kes küll ei saanud meie konverentsil osaleda, aga
olete nende 10 aasta jooksul meiega koostööd teinud!

Oleme konverentsi ettekanded, videosalvestused ja muud materjalid
koondanud SA Innove kodulehele. Palun tutvuge nendega meie kodulehel:
innove.ee/organisatsioonist/konverentsid

Toredate taaskohtumisteni!

SA Innove nimel

Lea Orro
juhatuse esimees

 

Tont ja möku

Noorte õpetajate mõttetalgud “Tont ja möku”

Kolmapäeval, 23. oktoobril toimuvad Tallinna Ülikoolis noorte õpetajate
mõttetalgud, kus uuritakse, kuidas õpetajana kasutada kriitilist
mõtlemist, loovust, suhtlemis- ja koostööoskusi. Kõigepealt tuleb alustada
muutustest iseendas, selleks et toetada tõhusamalt õpilase kriitilise
mõtlemise, loovuse, koostöö- ja suhtlemisoskuste arengut.

Seekordne noorte õpetajate mõttetalgute pealkiri “Tont ja möku” on
laenatud Mati Heidmetsa artiklist Õpetajate Lehele:
http://opleht.ee/7971-tont-ja-moku/.

“Me kõik tunneme end vahel Mökuna. Eriti kui Tont on ringi hiilimas. Tont
teeb meid eelarvamuslikuks, ettevaatlikuks ja kahtlevaks. Me ei julge
otsustada, kuid tahame olla enesekindlad. Me vajame mõistmist, kuid meid
ei mõisteta. Kutsume koostööle, aga jääme üksi. Tahame olla loovad ja ei
taha loobuda. Me ei taha kaotada. Me tahame võita koos teiste inimestega.
Kas meie käitumine on mõistlik või arusaamatu?” kirjutas professor Mati
Heidmets.

Mõttetalgutele on oodatud noored õpetajad, kel tööstaaži kuni viis aastat.

Töötoad on kõigile tasuta.

Täpsem ajakava: http://www.tlu.ee/et/syndmused/4271/mottetalgud-tont-ja-moku

Krista Must
Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuht
telefon 640 9215
mobiil 56 285 557
krista.must@tlu.ee
www.tlu.ee

HITSA Konkursikutse

Head õpetajad!

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse Innovatsioonikeskus kuulutab 2013/2014 õppeaastal välja kaks konkurssi õpetajatele.

Õppemetoodika konkursile „Tipptund kutsume osalema kõikide haridustasemete õpetajaid ja õppejõude. Konkursi eesmärgiks on tutvustada häid levinud praktikaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil erinevate innovaatiliste metoodikate rakendamiseks õppetöös. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 14. veebruar 2014.a.

Digitaalsete õppematerjalide konkursile „Täna samm, homme teine kutsume osalema kõiki alus- ja üldhariduse õpetajaid. Konkursi eesmärgiks on tõsta esile parimaid lahendusi ning innustada õpetajaid looma ja  jagama digitaalseid õppematerjale. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 15. aprill 2014.a.

Tutvu konkurssidega täpsemalt aadressil: http://www.e-ope.ee/konkurss/opetajakonkursid

Soovime kõigile häid ideid ja huvitavaid mõtteid!

Kerli Kusnets
Projektijuht
HITSA Innovatsioonikeskus
tel 6 285 827
mob 58 194 149
e-post kerli@hitsa.ee
Skype kerli.kusnets
Raja 4c, 12616 Tallinn
www.tiigrihype.ee
www.e-ope.ee
www.koolielu.ee