Sihtasutus Innove otsustab:

„Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu“ elluviimiseks väljakuulutatud taotlusvooru raames rahastada järgmiste taotlejate taotlused alljärgnevatel tingimustel:

 1. õpikogukonna „Alustavat õpetajat toetav kool“, keda esindab Leelo Valgma,  esitatud taotlus projekti „Alustavat õpetajat toetavate koolide koostöövõrgustiku laiendamine: alustavate õpetajate kaasamine ja väärtustamine“  elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2996 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 02.05.2017 ja lõppkuupäev on 31.12.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 91 punkti.
 2. Eesti Käsitööõpetajate Seltsi „Aita“ (edaspidi lõppsaaja) esitatud taotlus projekti „Õppimise toetamine käsitöö ja kodunduse tundides IKT vahendite toel“  elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 1766,83 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.09.2017 ja lõppkuupäev on 27.12.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 85 punkti.
 3. Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi esitatud taotlus projekti „Nutitund igasse kooli! E-kogumik õpetajate ja digipädevuste ja õpiluguse e-raamatu, innovaatilise klassiruumi ja videointervjuude veebi näol, toetamaks digipöörde alaseid tegevusi Eesti koolides “ elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 3000 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.09.2017 ja lõppkuupäev on 24.12.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 80 punkti.
 4. Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu (edaspidi lõppsaaja) esitatud taotlus projekti „Geograafiaõpetajate sügiskool Andmete analüüs ja visuaalne kujutamine digiajastu uurimuslikus õppes“  elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2983 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.08.2017 ja lõppkuupäev on 30.11.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 80 punkti.
 5. Eesti Haiglaõpetajate Seltsi esitatud taotlus projekti „Kehakeele koolitus II –Aju, emotsioonid, seisundid ja suhtumised töös haigete lastega“  elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2999,6 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.08.2017 ja lõppkuupäev on 29.09.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 80 punkti.
 6. MTÜ Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu esitatud taotlus projekti „Tehnoloogiline kirjaoskus praktikasse“  elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2999,7 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.05.2017 ja lõppkuupäev on 31.12.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 80 punkti.
 7. MTÜ Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu esitatud taotlus projekti „Mets annab tarkust ja jõudu uueks õppeaastaks“ elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2997 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.05.2017 ja lõppkuupäev on 30.09.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 80 punkti.
 8. MTÜ Eesti Matemaatika Seltsi esitatud taotlus projekti „Matemaatikaringi juhendamine“ elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2915,2 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.06.2017 ja lõppkuupäev on 30.12.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 76 punkti.
 9. õpikogukonna „Tartu linna lasteaedade muusikaõpetajate aineühendus“, keda esindab Reet Rohtla, esitatud taotlus projekti „Suvekool: Orff-pedagoogika mitmekülgsed võimalused alushariduse muusikaõpetuses“  elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 1889,212 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.08.2017 ja lõppkuupäev on 20.09.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 76 punkti.
 10. õpikogukonna „Koolijuhid-mentorid II lend“, keda esindab Erli Aasamets,  esitatud taotlus projekti „Loovlabor „Koolijuhid coach’ivad mentorid“  elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2990 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 02.05.2017 ja lõppkuupäev on 10.12.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 75 punkti.
 11. Eesti Klassiõpetajate Liidu esitatud taotlus projekti „Loodusega käsikäes ehk uuenev õpikäsitus säästvat arengut toetava hariduse kontekstis“ elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2970 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 05.04.2017 ja lõppkuupäev on 30.09.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 75 punkti.
 12. Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi esitatud taotlus projekti „ESÕSi suveseminar“  elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2996 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 07.04.2017 ja lõppkuupäev on 30.09.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 75 punkti.
 13. MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoja esitatud taotlus projekti „Rollid õppeprotsessis- enesejuhitud õppimine“ elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2997,9 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.05.2017 ja lõppkuupäev on 15.11.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 74 punkti.
 14. õpikogukonna „Kujundava hindamise õpikogukond“, keda esindab Eda Heinla, esitatud taotlus projekti „Kujundava hindamise rakendamise jätkutoetustegevused üldhariduskoolidele“  elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2998,5 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.08.2017 ja lõppkuupäev on 31.12.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 74 punkti.
 15. Rootsi Keele Õpetajate Seltsi esitatud taotlus projekti „Rootsi Keele Õpetajate Seltsi tegevusvõimekuse suurendamine ja liikmete rootsi keele õpetamise oskuste täiendamine“ elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 3000 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 17.07.2017 ja lõppkuupäev on 02.10.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 71 punkti.
 16. õpikogukonna „Eesti Liitklasside Õpetajate professionaalne õpikogukond“, keda esindab Meeri Kuustemäe, esitatud taotlus projekti „Eriealiste pedagoogika“ elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2465 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 06.06.2017 ja lõppkuupäev on 29.12.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 66 punkti.
 17. Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liidu esitatud taotlus projekti „Toeks õpetajale“ elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 3000 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 04.04.2017 ja lõppkuupäev on 31.12.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 61 punkti.
 18. Raplamaa Haridustöötajate Liidu esitatud taotlus projekti „Raplamaa Haridustöötajate Liidu liikmete professionaalse arengu toetamine “  elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 3000 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.06.2017 ja lõppkuupäev on 31.10.2017. Projekt sai hindamise tulemusel koondhindeks 60 punkti.

Õpetajate tööaja kasutus ja tööaja tasustamise 2016

Ernst & Young Baltic AS viis Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel 2016 läbi õpetajate tööaja kasutuse ja töö lisatasustamise praktikate uuringu. Uuringu eesmärgiks oli koguda õpetajate tööaja kasutuse ja tööaja tasustamise kohta aja- ja asjakohast infot, mis võimaldaks toetada uueneva õpikäsituse rakendamist koolides.

Analüüsile olid seatud järgmised uurimisülesanded:

 • ► Õpetajate tööaja kasutuse praktikate kaardistamine
 • ► Õpetajate töökoormuse arvestamise praktikate väljaselgitamine
 • ► Õpetajate töö tasustamise praktikate väljaselgitamine
 • ► Õpetajate koostöö tegemise (sh koostöise õppe) kaardistamine
 • ► Õpetajate tööaja ja töötasustamise arvestust puudutavate seadusemuudatuste tajumise ja ellu rakendamise kaardistamine

Õpetajate tööaja kasutuse ja töö lisatasustamise praktikate uuring
LÕPPARUANNE Oktoober 2016

Alustavate Õpetajate Foorum

Otsitakse 2017 sügisel alustavaid õpetajaid

 

22. mail pannakse 2017/18 Alustavate Õpetajate Foorumiga alus traditsioonile, kus igal aastal kohtub uus lend Eesti õpetajaid, et rääkida teemadest, mis on olulised, ning luua koostöö- ja õpivõrgustik. Selleks paluvad korraldajad kõigi abi: aidake infol jõuda inimesteni, kes plaanivad sügisel õpetajatööd alustada.

 

Me ei tea täna, kes ja kus on uued õpetajatöö alustajad: üliõpilased bakalaureuse- või magistriõppes, karjääripöördeks valmistuvad töötajad mistahes eluvaldkonnas või hoopis välismaalt koju naasjad. Sestap kutsub algatus “Alustavat õpetajat toetav kool” kõiki Eesti inimesi appi levitama Alustavate Õpetajate Foorumi infot oma tutvusringkonnas, et jõuda võimalikult paljude õpetajaameti huvilisteni.

 “Meie eesmärk on toetada uute õpetajate kokkusaamist ja süsteemi loomist, kus iga alustav õpetaja võiks elada õpetajaametisse sisse parimal võimalikul viisil,” ütles Triin Noorkõiv, üks algatuse eestvedajatest. “Piltlikult öeldes – soovime leida uued õpetajad üles maa alt, pealt ja keskeltki, et kokku saada ja pidada aru teemadel, mis on alustamise puhul eriti olulised. Kuna küsimus puudutab hea hariduse jätkusuutlikkust, loodame kõigi Eesti inimeste kaasabile.”

 2017/18 Alustavate Õpetajate Foorum toimub 22. mail Tallinnas Erinevate Tubade Klubis. Foorumil osalevad ka president Kersti Kaljulaid, tulevaste tööandjatena koolijuhid ning erinevate organisatsioonide esindajad, kes on alustavate õpetajate hea käekäiguga seotud. Foorumit korraldab algatus “Alustavat õpetajat toetav kool” ja selle toimumisele annab hoogu Eesti Haridustöötajate Liit.

 “Alustavat õpetajat toetav kool” on kodanikualgatus, mille käivitasid 2016. aastal viis hiljuti alustanud õpetajat, et toetada uute õpetajate sujuvat ja edukat sisseealmist õpetajatöösse.

 Lähem info ja registreerumine foorumile: www.alustavatõpetajattoetavkool.ee

Kontakt: Triin Noorkõiv

Algatuse “Alustavat õpetajat toetav kool” üks eestvedajatest

520 6603

triin.noorkoiv@gmail.com

Foorumi info Facebookis: www.facebook.com/events/218811748617307

UUS RAHATARKUSE VIDEO

Kirjutan teile väikese ülevaatliku infokirja rahatarkuse teemade osas.

 1. märts toimus rahatarkuse jätkukoolitus, mõned teie seast osalesid ka sealJ. Neile, kes ei osalenud, saadan väikese kokkuvõtte kuidas nüüd edasi failina, mille lõpus osalejatele jagasime ning põhiesinejate, Kristi Saare ja Kristjan Liivamäe, slaidid.

Lisaks uue rahatarkuse video lingi, mille sisu osa Marko ja Tõnis-Denissiga kokku panime ja Pangaliidu rahatarkuse koolitundide raames välja andsime.

Youtubis, video pealkiri: Rahatarkuse video – unistades õnnelikuks

https://www.youtube.com/watch?v=CneIHDWLjts

Jätkukoolituse põhimõte oli sama, mis esimesel koolitusel –

 1. võtan vastutuse
 2. vaatan oma uskumused üle
 3. loon tugev rahaasjade seljataguse (selle kohta vaata Kristi Saare slaide, hea klaar ülevaade)
 4. investeerin (millal, millise varaklassiga turule siseneda, vaata Kristjan Liivamäe slaide)

Kristjan Liivamägi oli väga tore ning kutsus kõiki rahatarkuse teemast huvitatud õpetajaid enda TTÜ loengutesse kuulajana tasuta osalema. Kui huvi, siis kirjutage talle, kontakt olemas TTÜ lehel: https://www.ttu.ee/kristjan-liivamagi/

Lisaks rääkisime koolitusel uuest õpilastele suunatud ekskursioonide korraldamise konkursist, vaadake seda kodulehte ja siit kaudu saab ka õpilastega osaleda kuni 30.04.2017 kõikides vanuseklassides:

https://kukkur.swedbank.ee/meiereis/

Meiereis väljakutse sai alguse sellest samast finantskirjaoskuse edendamise programmist, mille alusel eelmisel aastal koostöös Investeerimisklubiga rahatarkuse koolitusi õpetajatele tegime. Swedbank viib väljakutset ellu ja aitab finantskirjaoskust edendada. JeeJ

Ikka ilusate soovidega

Anu