Innove 10

Hea koostööpartner

SA Innove tähistas 1. novembril oma 10. tegevusaasta täitumist
konverentsiga. Suur tänu kõigile, kes said sel päeval meiega olla.
Loodame, et konverentsipäev oli teie jaoks sisukas ja huvitav.

Suur tänu ka kõigile, kes küll ei saanud meie konverentsil osaleda, aga
olete nende 10 aasta jooksul meiega koostööd teinud!

Oleme konverentsi ettekanded, videosalvestused ja muud materjalid
koondanud SA Innove kodulehele. Palun tutvuge nendega meie kodulehel:
innove.ee/organisatsioonist/konverentsid

Toredate taaskohtumisteni!

SA Innove nimel

Lea Orro
juhatuse esimees

 

Missioon

Õpetajate Ühenduste Koostöökoda on õpetajate võrgustikeülene koostööühendus, mis toetab õpetajate professionaalsust ja aktiivsust hariduselus, tagamaks õpilase igakülgse arengu.

Visioon

Õpetajate Ühenduste Koostöökoda on Eesti hariduselu kõigi valdkondade professionaalne arendaja ja tunnustatud partner.