Posted on

Ajarännakute konverentsi info

ERM ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts (EAÜS), kutsuvad huvilisi

Ajarännaku (Time Travel) kui õppemeetodiga tegeleva  rahvusvahelise organisatsiooni Bridging Ages 15. aastakonverentsile

“Freedom to/in Time Travel. Can we see the future?”

“Vabadus kui teema ajarännakutes. Kas me näeme tulevikku?”

Konverents toimub ERMis 10.- 11.09.2019

Ajarännak on õppemeetod, mis võimaldab lõimida kõik õppeained ühtseks tervikuks, leida läbi ajaloolise kogemuse lahendusi tänastele ning homsetele probleemidele ning veel palju muud…

Täpsem info ja registreerumine: Siin

Lugupidamisega

Pille Rohtla
ajalooõpetaja
Audentese erakool
Posted on

Juhatus 2019

Meie juhatus on alates 2. augustist 6 liikmeline.
  1. Ingrit Keerma (kehaline)
  2. Aili Alatsei (bioloogia jt loodusained)
  3. Silja Piir (inimene)
  4. Urmas Heinaste (informaatika, tehnoloogia ja ettevõtlus)
  5. Elve Kukk (klassiõpetaja)
  6. Krista Saadoja (inimene)
Koostöökoja email on opetajatekoostookoda@gmail.com
Koostöökohtumisteni!
Õpetajate Ühenduste Koostöökoda
juhatus
Posted on

Rahvusvahelisne reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents

13.-14. septembril 2019 Tallinna Reaalkoolis.
Konverentsil on kolm suurt rõhuasetust:

  • kaasaegne õpikäsitus (21. sajandi oskused, innovaatilised õppematerjalid, head näited ainetevahelisest koostööst ja lõimingust, õppekäigud, kaasaegset reaal- ja loodusteaduslikku haridust realiseeriv õppekava)
  • koostöö õppimise edendamisel (ettevõtete kaasamine õppetöösse, koostöö haiglate ja ülikoolidega, muuseumiõpe)
  • õpitulemuste hindamine (õpitulemuste välishindamine, kujundav hindamine).

Konverentsil tehtavate ettekannetega tutvustatakse reaal- ja loodusteadusliku hariduse arenguid kõigis kooliastmetes ning jagatakse praktilisi kogemusi valdkonna edendamisest Eestist, Soomest, Taanist, Hollandist, Rumeeniast, Ühendkuningriigist ja Venemaalt. Konverentsi töötubades saab täiendada oma ainealaseid teadmisi ja metoodilist repertuaari. Julgustame konverentsil osalema ka teiste ainevaldkondade õpetajaid, sest nii ettekanded kui ka konverentsi töötoad on üldharivad, toetades laiemalt tööd õpetajana ja klassijuhatajana. Loe lisa –>

Konverentsi maksumus kahe päeva eest on 45 eurot ja ühe päeva eest 30 eurot. Konverentsi peamine töökeel on eesti keel.
Eelregistreeri end konverentsile siin.

Lugupidamisega
Madis Somelar, Tallinna Reaalkool
E-mail: madis.somelar@real.edu.ee
Telefon: 5559 3717