Arhiiv kuupäevade lõikes:

Kohtumine haridus- ja teadusminister Jaak Aabiga 06. jaanuar 2021

06. jaanuaril kohtus Õpetajate Ühenduste Koostöökoda haridus- ja teadusminister Jaak Aabiga. Kohtumine toimus videosilla vahendusel ning sellel osales üle saja õpetajate ühenduste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja. Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse nimel võttis sõna Krista Saadoja, kes tutvustas meie tegevussuundi ja eesmärke. Minister Jaak Aab andis ülevaate Haridus- ja Teadusministeeriumi prioriteetsetest tegevusvaldkondadest ning vastas eelnevalt saadetud küsimustele. Samuti oli minister lahkelt nõus vastama koha peal tekkinud küsimustele sh ka nendele, mida ajapuudusel käsitleda ei jõutud. Vastamata küsimustele lubas minister Jaak Aab anda hiljem kirjaliku vastuse. Kohtumine toimus väga konstruktiivses ja sõbralikus õhkkonnas ning loodetavasti saab sarnaseid kokkusaamisi toimuma ka edaspidi.

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 04. jaanuar 2021

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja liikmetelt laekus suur hulk küsimusi kohtumiseks minister Jaak Aabiga. Laekunud küsimused liideti ja vormistati ühtsesse vormi ning saadeti Haridus- ja Teadusministeeriumisse vastavalt varasemale kokkuleppele. Küsimused, mis esialgsesse faili ei mahtunud, otsustati hiljem koos kohtumisel laekunud küsimustega edastada kirjalikus vormis vastamiseks ministrile.

Lepiti kokku uus juhatuse koosolek 06. jaanuaril 2021.