Arhiiv kuupäevade lõikes:

Juristi nõustamine ühingu arengu võimestamiseks

Haridusühendustel on võimalik ühingu arengu võimestamiseks kasutada juristi abi.

KOOLITAJA Kaidi Holm on Juhatuse Kompetentsikeskuse juhataja, juhtiv koolitaja ja nõustaja. Kaidil on nii pedagoogiline (Jyväskylän Opettajakorkeakoulu) kui ka õigusalane (Tartu Ülikool) kõrgharidus ja põhjalikud kvaliteedijuhtimise alased teadmised (Tallinna Tehnikaülikool) ning üle 20-aastane kogemus juhtorganite liikmete jõustamisel.

Ühendustel on võimalik saada 2h juristi konsultatsiooni ühenduses ettetulnud küsimuste lahendamiseks. Juriidilisele nõustamisele saab oma ühenduse registreerida siin:  Registreerumine juriidilisele nõustamisele – Xoyondo

Koolitused haridusühendustele

MTÜ arengukava

Toimumisaeg 9.06.22 kell 15.00-18.15

Tule koolitusele, kui sul on tekkinud kasvõi mõni selline küsimus:

 • Kuidas saab kavandada arenguid tulevikuks, mida me kuidagimoodi ette näha ei suuda?
 • Kas kõigil MTÜ-del peab olema arengukava?
 • Mille või kelle arengust selline kava siis rääkima peaks?
 • Kes arengukava koostamisel osalema peaks?
 • Kuidas me aru saame, et meie suurepärane arengukava ei ole enam üldse asjakohane ja seda tuleks muuta?

MTÜ põhikirja korrastamine

Toimumisaeg 18.08.22 kell 15-18.15

Tule koolitusele, kui sul on tekkinud kasvõi mõni selline küsimus:

 • Miks on MTÜ-l vaja põhikirja ja mis seal peaks kindlasti kirjas olema?
 • Kumb on parem, kas üks A4 seaduses kirjeldatud kohustuslikku sisu või 12 lk detailseid kokkuleppeid igaks elujuhtumiks?
 • Mis siis saab, kui selgub, et põhikiri polegi mittetulundusühingute seadusega kooskõlas?
 • Millal peaks aru saama, et ühingu põhikiri on lootusetult vananenud?
 • Kes ja kuidas põhikirja muuta saab ning millal see uus põhikiri jõustub?

MTÜ juhatuse ülesanded ja töökorraldus

Toimumisaeg 13.10.22 kell 15.00 – 18.15

Tule koolitusele, kui sul on tekkinud kasvõi mõni selline küsimus:

 • Miks on juriidilisel isikul vaja juhatust ja millega juhatus tegelema peaks?
 • Kes saavad olla MTÜ juhatuse liikmeks ja kuidas nad ametisse määratakse?
 • Millal algab ja lõppeb juhatuse liikme ametiaeg?
 • Kas tublidest solistidest on võimalik kujundada kauni kõlaga ansambel?
 • Misasi on juhtimisalane jätkusuutlikkus ja kuidas peaks juhatus seda kohe oma ametiaja alguses looma hakkama?

MTÜ kommunikatsioon ja dokumendihaldus

Toimumisaeg 8.12.22 kell 15.00 – 18.15

Tule koolitusele, kui sul on tekkinud kasvõi mõni selline küsimus:

 • Miks on keeruline lugeda teiste inimeste mõtteid ning miks on see ikkagi üks kõige populaarsem kommunikatsioonivõte MTÜ-des?
 • Kuidas loob hea kommunikatsioon konfliktivaba organisatsioonikultuuri?
 • Keda tegelikult huvitab, millega ja kuidas meie ühing tegeleb?
 • Kuidas leida suulise suhtluse ja dokumenteerimise õige tasakaal?
 • Kas info puhul on ikka nii, et mida rohkem, seda uhkem?