Autoriarhiiv: Priit Pensa

Haridusühenduste suveseminar 05.-06. august 2022

Ligi 60 õpetajat 29 haridusühendusest toimetasid 5.-6. augustil Vanaõue
Puhkekeskuses Viljandimaal järjekordsel haridusühenduste suveseminaril.
Kaks päeva tihedat tööd mitmekultuurilise ja -keelelise õppija ning lõimingu
teemadel.

Suveseminari sai teoks tänu Euroopa Liidu Euroopa sotsiaalfondi
programmi „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“;
„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ Harno ja Õpetajate
Ühenduste Koostöökoja koostööle.

Esimene päev on suures osas pühendatud teemale „Muukeelne laps minu klassis“.
Millised on õpetajate ja kooli võimalused, kohustused ja väljakutsed, kui klassis on
muukeelne laps? Saame teadmisi keelekümbluse ekspertidelt, kuulame koolide
kogemusi, arutleme rõõmude ja raskuste üle. Lilleküla Gümnaasiumi pikaajaline värvikas kogemus muukeelse lapse haridustee kujundamisel. Vastavatava Vabaduse kooli võlud ja valud.


Teise päeva fookuses on lõimingu toetus ja seotus koolikultuuriga. Milline on
kaasav koolikultuur ja miks on seda vaja lõimingu jaoks? Kuidas ja mille alusel on
lõimingut kõige parem teha? Kavandame tegevusi järgmiseks õppeaastaks. Oma
väärtuslikku kogemust jagas Tabasalu Gümnaasiumi õppejuht Jüri Käosaar.

Juristi nõustamine ühingu arengu võimestamiseks

Haridusühendustel on võimalik ühingu arengu võimestamiseks kasutada juristi abi.

KOOLITAJA Kaidi Holm on Juhatuse Kompetentsikeskuse juhataja, juhtiv koolitaja ja nõustaja. Kaidil on nii pedagoogiline (Jyväskylän Opettajakorkeakoulu) kui ka õigusalane (Tartu Ülikool) kõrgharidus ja põhjalikud kvaliteedijuhtimise alased teadmised (Tallinna Tehnikaülikool) ning üle 20-aastane kogemus juhtorganite liikmete jõustamisel.

Ühendustel on võimalik saada 2h juristi konsultatsiooni ühenduses ettetulnud küsimuste lahendamiseks. Juriidilisele nõustamisele saab oma ühenduse registreerida siin:  Registreerumine juriidilisele nõustamisele – Xoyondo