Arhiiv

NUTIKAD ÕPILASTÖÖD 2014

Üleriigilise konkursi „Nutikad õpilastööd 2014“ mõte on koostada huvitavaid, lahedaid ja nutikaid praktilisi töid, mida koolis, kodus ja huviringides saab teostada. Väga on oodatud nii tööõpetuse (I kooliaste), käsitöö ja kodunduse kui ka tehnoloogiaõpetuse alased praktilised õpilastööd. Ühelt poolt annab see võimaluse omi töid tuua esile ja teiselt poolt õpetajatel ning õpilastel neid kasutada. Kasutada kas kui näidist või kui mõtet-ideed, mida edasi arendada. Teretulnud on õpilaste (või ka õpetaja abiga) ja õpetajate poolt loodud nutikad praktilised õpilastööd. Konkursile saadetud paremate tööde autoreid tunnustame nii auhindade ja preemiate kui ka piduliku vastuvõtuga.

Konkursi täpsem info on kättesaadav: http://tehnoloogia.ee/nutikad-opilastood-2014/

Soovin jõudu ning edu konkursil osalemiseks,

Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu juhatuse esimees
Mart Soobik
56499135

Kristi Teder,

Eesti Käsitööõpetajate Selts „Aita“

Eesti Käsitööõpetajate Selts “Aita” sügisseminar “Pärimus ja haridus ” toimus 21.oktoobril Türi Kultuurimajas. Seminar oli pühendatud pärandkultuuriaastale 2013. Sellega liitusid Eestimaa käsitööõpetajad koostööpartneri, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt kutsutud üle-eestilise projektiga, Käsitöökojad 26.oktoobril. Teema käsitles pärandkultuuri püsimajäämise võimalusi tänapäeva maailmas. Anu Pinki ettekanne viis kuulajad meie esivanemate esemelise ja käelise pärandi juurde. Säilinud esemete kaudu saame teada, mida tehti (esemeid), aga vähem on uuritud käelist pärandit, oskuste omandamist pere ringis või meistri käe all. Käeliste oskuste edasikandumine toimus enamasti meister-õpipoiss meetodil. Tehnoloogia arenguga, käsiraamatute ja õpikute levikuga on katkenud meie esivanemate oskuste pärandamine. Sageli ei jõua need meieni algupäraselt. Anu Pink selgitas käsitööõpetajatele pärandtehnoloogia uurimise võimalusi,  kutsus märkama inimesi, kes on oma käelises tegevuses uue eseme loomisel säilitanud esivanemate pärandatud tehnoloogilisi võtteid.  Ta innustas õpetajaid koos õpilastega rohkem pöörduma muuseumite kogude poole, tegema välitöid, analüüsima kriitiliselt õppekirjandust.

Lektor Kaidi Holmi teemaks oli autoriõigusest pärimuskultuuris. Ta käsitles selle emotsionaalseid, eetilisi ja juriidilisi aspekte. Seminaril osalejad arutlesid, kes on autor, mis on teos. Pildistamise ja salvestamise ning selle avaldamise õigus puudutab iga õpetajat, kes loob uusi õppevahendeid ja näidiseid tunnitöö edukaks läbiviimiseks. Saadi teada autoriõiguse ja omandiõiguse erinevusest ning autori õigusest saada autoritasu. Teame, et sageli ei peeta autorluse tavast kinni ning esineb plagiaate, piraatkoopiaid, esemete teadlikku ja ebaseaduslikku teoste kopeerimist ning nende müüke. Kuna Kaidi Holm on ka ise loominguline inimene, siis olid tema näited tegelikkusest ilmekad ja mõtlemapanevad. Vestluses selgus, et autoriõiguse küsimusega on käsitööõpetajad sageli kimpus olnud. Loomeinimesed ei ole tõsiselt süüvinud õigusaktidesse, aga hilinenud tarkus nõuab suurt asjaajamist. Seminaril tunnustati head võimalust saada keerulistest asjadest lihtsamalt aru.

Seminari käigus külastati ka tekstiilikunstnik Resa Tiitsmaa Nukutuba ja Eesti Ringhäälingumuusemi.Türi Toimetulekukooli käsitöö ja kunstiõpetajad tutvustasid nende kooli eripära, kus on loodud kaasaegsed võimalused erivajadustega noorte õpetamiseks. Suurt rõhku on pööratud tegevusteraapiale. Käeline tegevus aitab õpilasel paremini toime tulla teistes õppeainetes. Seminari tööpäeva mahutati ka seltsi üldkoosolek. Koosolekul tutvustati uusi liikmeid, õnnitleti juubilare, esitleti seltsi logo stiiliraamatut, ning kinnitati seltsi uus juhatus.

Konverentsil pakkus uut käsitööalast kirjandust ja käsitöõpikuid Saara kirjastus.

Eesti Käsitööõpetajate Selts „Aita“ konverentsi toetas Eesti Kultuurkapital.

 

 

Kõigile aineühendustele !

Head õpetajate võrgustikutöö uudiskirja kaasautorid! Traditsiooniliselt ootame teid aasta lõpus väikesele koolitusele, et tutvuda Eesti meediamaastikul toimuvaga ja koguda mõtteid-ideid uudiskirja tarvis. Koolituspäevi toetab ESFi programm “Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014”.

Seekord oleme koos Tartus 29.-30. novembril. Koolitus toimub Barclay hotellis (Ülikooli 8, Tartu ), samas ka ööbimine.
Ajakava leiate allpool.

Päevakava:

29.november 2013

11.00-11.15 Kogunemine, tervituskohv 11.15-11.30 Sissejuhatus päeva. Uudiskirja käekäigust räägib Madli Leikop, uudiskirja toimetaja.
11.30 - 13.00 Tartu Postimehe tööst ja maakonnalehtede tulevikust räägib Tartu Postimehe vanemtoimetaja Vahur Kalmre.
13.00 - 14.00 Tartu Ülikooli pressi- ja avalike suhete tööst räägib TÜ kommunikatsioonitalituse juhataja Illari Lään. Mis on TÜ jaoks uudis, mida väljapoole promotakse?
14.00 - 15.00 Lõuna
15.30 - 17.00 ERRi Tartu stuudio külastamine.
17.30 - Õhtusöök

30.november 2013

9.30 - 11.30 Filoloog, kultuuriloolane ja pedagoogikateadlane Loone Ots kõneleb ilusast eesti keelest.
11.30-11.45 Kohvipaus.
11.45 - 13.15 Tartu Ülikooli ajakirjanduslektor, Avaliku Sõna Nõukogu liige Urmas Loit räägib meediaregulatsioonist.
13.15 - Lõuna, lahkumine.

Palun registreeruda hiljemalt 18.novembriks 2013 siin

Juhul, kui te ise ei saa koolitusel osaleda, siis palun edastage info oma aineühenduse liikmele, kes oleks huvitatud uudiskirja tegemistes nüüd ja edaspidi kaasa lööma.

Koolitus, toitlustamine ja ööbimine kaetakse ESFi programm “Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014” vahenditest.

Jääme ootama rohket osavõttu!

Ada Lumiste
Üldhariduse ja seire agentuur
Õppekavade- ja eksamite keskus
Peaspetsialist
Tel: 7350619
Mob: 57450572

Hea koostööpartner

SA Innove tähistas 1. novembril oma 10. tegevusaasta täitumist
konverentsiga. Suur tänu kõigile, kes said sel päeval meiega olla.
Loodame, et konverentsipäev oli teie jaoks sisukas ja huvitav.

Suur tänu ka kõigile, kes küll ei saanud meie konverentsil osaleda, aga
olete nende 10 aasta jooksul meiega koostööd teinud!

Oleme konverentsi ettekanded, videosalvestused ja muud materjalid
koondanud SA Innove kodulehele. Palun tutvuge nendega meie kodulehel:
innove.ee/organisatsioonist/konverentsid

Toredate taaskohtumisteni!

SA Innove nimel

Lea Orro
juhatuse esimees

 

Missioon

Õpetajate Ühenduste Koostöökoda on õpetajate võrgustikeülene koostööühendus, mis toetab õpetajate professionaalsust ja aktiivsust hariduselus, tagamaks õpilase igakülgse arengu.

Visioon

Õpetajate Ühenduste Koostöökoda on Eesti hariduselu kõigi valdkondade professionaalne arendaja ja tunnustatud partner.