Avaldus

MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoda
Juhatusele

AVALDUS

Palun võtta (ühenduse nimi)  ………………………………………………………………..……… (registrikoodiga: ………………………..) MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoda liikmeks. Kohustume täitma MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoda põhikirja ja täitma üldkoosoleku ning valitud organite poolt vastuvõetud otsuseid.

Liitumisavalduse on läbi arutanud ning heaks kiitnud juhatuse otsusega

……………………………………………………………………………………………

Koostöökoja tegevuses hakkavad ühingut esindama järgmised ühingu liikmed

(nimi, e-post, telefon):

………………………………………………………………………………………..………..………..

………………………………………………………………………………………..…………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Ühenduse kontaktandmed:

(ühenduse postiaadress) ………………………………………………………………………………….

(ühenduse kontakt e-post) ……………………………………………………………………………….

(ühenduse kontakttelefon) …………………………………………………………………………..

Lugupidamisega,

……………………………………………………………………………………………………………………

(ametinimetus ühenduses, ees- ja perekonnanimi, allkiri)

MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoda juhatuse otsus liikme vastuvõtmise kohta:

kuupäev:

Juhatuse liikmete kinnitavad allkirjad:

…………………………………

…………………………………

…………………………………