Missioon Õpetajate Ühenduste Koostöökoda on õpetajate võrgustikeülene koostööühendus, mis toetab õpetajate professionaalsust ja aktiivsust hariduselus, tagamaks õpilase igakülgse arengu. Visioon Õpetajate Ühenduste Koostöökoda on Eesti hariduselu kõigi valdkondade professionaalne arendaja

Kaasaegne lähenemine hindamisele loodusainetes- loodusvaldkonna tasemetöödKaasaegne lähenemine hindamisele loodusainetes- loodusvaldkonna tasemetööd

Tartu Ülikooli Loodus- ja täppisteaduste valdkonna loodusteadusliku hariduse keskus kutsub  Teid   osalema  koolitustel „Kaasaegne lähenemine hindamisele loodusainetes- loodusvaldkonna tasemetööd“ algusega 1.-2. novembril 2019 ning „Karjääriteadlikkuse kujundamisele suunatud õpistsenaariumite koostamine