Koostööseminar „Laps ja loovus“

Eesti Lasteaednike Liit korraldas 2023 aasta novembris nii Tallinnas kui Tartus koostööseminari „Laps ja loovus“, mille keskmes oli lapse loovuse eripära, selle toetamise võimalused ja avaldumise tingimused ning lapse loovust toetava keskkonna konstrueerimine.

D.Kutsar (TÜ) keskendus oma ettekandes lapse loovuse mõistmisele ja toetamisele ning rõhutas, et loovus  on igasuguse õppimise alus. Lektor tõi oma ettekandes välja lapse loovuse eripärad ning seisukoha, et lapse mõistmise keskmeks on lapsepõlv kui ühiskonna innovatiivse energia (loovuse) reservuaar, mille keskmes on lapse toimevõimekus (ingl k: agency). Tänapäevane suhtumine lapsesse peaks olema laps kui kompetentne laps (20.saj, 1989 ÜRO lapse õiguste konventsioon), kes on nutikas, loov, aktiivne, tegutseb läbi räägitud reeglite piirides iseseisvalt ja on võimeline võtma vastutust.

Rave Puhm (TLÜ) jagas seisukohta, et lapse valmidus ning tahe väljakutseteks ja uudsuseks, arenemiseks ja õppimiseks avaldub, kui keskkond võimaldab kaasasündinud psühholoogiliste vajaduste rahuldamist. Lapse mäng ei ole lihtsalt mineviku kogemuste meeldetuletamine, vaid läbielatud muljete loominguline ümbertöötlemine, nende kombineerimine ja neist uue, lapse enda vajadustele ja soovidele vastava tegelikkuse ülesehitamine.

Keret Altpere (Tartu Lastekunstikool) andis osalejatele soovitusi ning tõi praktilisi näiteid, kuidas arenda loovuse toetamisel küsimuste esitamise kultuuri, vältides võistlusmomenti õppimises, julgustades ideede voolavust ja originaalsust, soodustades paindlikku mõtlemist ja toetades laste võimalikult ebatavalisi lahendusi.

Jaana Koger jagas ettekandes teadmist ja oma kogemusi, millistel tingimustel loovus avaldub. Toetav vaimne keskkond võimaldab lapsele piisavalt aega, toetab autonoomiat ja iseseisvust. Siin on oodatud julgustavad suhted, kus lastel on võimalus eksida. Loovust toetav füüsiline keskkond on avatud, kättesaadav, soodustab suhtlemist, koostöist õppimist, paindlik, muutuv, teeb õppimise nähtavaks, avardunud piiridega ja võimalusterohke.

Lapse loovuse teema huvitas ligi 300 osalejat, kelle hulgas oli nii lasteaia kui klassiõpetajaid. Koostööseminar korraldati koostöös ÕÜKK, Eralastehoidude Ühenduse, Kunstiõpetajate Liidu ning Eesti Reggio Emilia Ühinguga.

Evelin Sarapuu

koostööseminari korraldaja

ELAL juhatuse esimees


Posted

in

by

Tags: