Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 09. juuni 2021

Arutati haridusühendustelt saadud tagasisidet Õpetajate Ühenduste Koostöökoja parendus-arendusprogrammi raames. Nende alusel sõnastati kolm ÕÜKK võtmeteemat, milles tahame olla aktiivsed eestvedajad ja –kõnelejad.

1. Erinevate haridusühenduste koostöö soodustamine.

2. Aruteluruumi pakkumine haridusstrateegia mõjutamiseks.

3. Meediakanalite kasutamine teabe edastamiseks.

Suurem osa ÕÜKK juhatuse liikmetest oli valmis osalema Mentorite Koja poolt pakutavas haridusmentorite programmis.