Rubriigiarhiiv: Uudised

Tehisaru rakendamisest üldhariduskoolides

HTM näeb tehisaru kasutuselevõtus hariduse valdkonnas nii võimalusi kui
ohte. Koolidesse on juba tehisintellekt juba jõudnud, eelkõige viimase
aasta jooksul kättesaadavaks muutunud uue põlvkonna tekstirobotite tõttu.
Oleme valdkonna ekspertidega pannud kokku esialgsed juhised
https://www.hm.ee/uldharidus-ja-noored/meediapadevus/tekstirobotid-koolis#tekstirobotid-oppimi.
Koostöös Harnoga on toimunud esimene veebiseminar
https://www.youtube.com/watch?v=CJIvVR7iM6w&feature=youtu.be  ja Harno
koolituskeskus integreerib tehisintellekti teemat läbivalt kõikidesse
relevantsetesse koolitustesse oma koolitusportfellis
https://harno.ee/opetajale/digikoolitused.

Süsteemsemat haridust toetavat tehisintellekti kasutuselevõttu püüame
järgmisest aastast algavalt perioodil võtta personaalsete õpiteede
programmiga, mille raames on plaanis piloteerida mh ka tehisintellektil
põhinevaid õpiabiteenuseid. Nende programmide koostamine aga alles käib,
täpsemad viited leiate siit
https://www.hm.ee/ministeerium-uudised-ja-kontakt/tehnoloogilise-arengu-juhtimine/digipoore-ja-digitaliseerimine

Koostöö-emotsionaalne ja sotsiaalne kapital

Eesti Klassiõpetajate Liit koostöös Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liiduga korraldas 21.-22. juunil 2023 Pärnus suveseminari teemal „Koostöö-emotsionaalne ja sotsiaalne kapital“. Suveseminaril osales 19 klassiõpetajat ja 25 tehnoloogiaõpetajat.

Esimesel päeval viibisime Pärnu Mai Koolis. Oma kooli tutvustas kooli direktor Silja Kikerpill ning küberkotkaste tegevusest rääkis kooli infoturbe spetsialist ja huvialaringi juht Hanno Saks. Koolimajas toimusid praktilised töötoad, mida viisid läbi aineühenduste liikmed. Töötubade teemad olid mitmekesised, nii et iga suveseminaril osaleja leidis endale meelepärased kaks töötuba, milles kaasa teha. 

Töötoad olid järgmised: 

Liimipulga inseneeria (Mait Sinimaa)

Lõbusad köögiviljad (Heidi Sild)

Tantsuline liikumine (Kalli Ird)

Tehistarkus (Urmas Heinaste)

STEAM projekt- õuesõpe (Jana Liiv)

Pärast töötubasid esitleti tundides valmistatud õpilastöid. 

Päeva teises pooles külastasime ringmajandusprintsiipidel, sotsiaalse ettevõtlusega tegelevat töökeskust Amanita ning giidi juhatusel jalutame Pärnu vanalinnas. Õhtul oli meeleolukas koosviibimine restoranis Paradiis.

Teisel päeval olime oodatud Pärnu Kutsehariduskeskusesse, kus tutvusime kooli õppimisvõimalustega. Mälust ja õppimisest rääkis väga haaravalt mälutreener Tauri Tallermaa. Puidust kui tuleviku materjalist kõneles huvitavalt Jaan Kers TalTech Puidutehnoloogia Laborist.

Suveseminari toimumisele pani õla alla Haridus- ja Teadusministeerium. 

Kirjeldus puudub.

Lõbusate köögiviljade töötuba.

Kirjeldus puudub.

Inseneeria töötuba. Valmib vormel.

Kirjeldus puudub.

Amanita töökeskuse pood

Kirjeldus puudub.

Pärnu Koidula pargis giidiga linnatuuril.

EMS Koolimatemaatika Ühenduse suvistest koolituspäevadest

Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse suvekool toimus 14.-16.augustil 2023 Järvamaal Hindreku Turismitalus ja rahastati osaliselt Koostöökoja kaudu saadud haridusministeeriumist tulnud toetuse abil.. Osales ligi 60 matemaatikaõpetajat. Esimesel päeval  tutvusime Paide Gümnaasiumi uue hoonega, tegime kokkuvõtte KMÜ eelmise õppeaasta tegemistest ja planeerisime algava kooliaasta üritusi, kuulasime kokkuvõtet 2023.a. toimunud põhikooli eksamist ja riigieksamist, rääkisime tasemetöödest ja nende tagasisidestamise muutustest ning ainekava arendusest. Järvamaa õpetajad tutvustasid oma piirkonna uudseid õpilasüritusi. Toimus arutelu põhikooli eksami toimumisaja üle ja eksamil valemite raamatu kasutamise osas.  Põhikooli eksami toimumisaja osas otsustasime saata oma ettepanekud haridusministrile. Õhtul toimus suur muusikaviktoriin ja kuldvillaku laadne võistlus, mille viis läbi kohalik ajalooõpetaja Jaanus Moppel.

Koolituse kaks viimast päeva olid pühendatud probleemõppele ja selle viisid läbi TÜ matemaatikahariduse keskusest Kerli Orav-Puurand ja Hannes Jukk ning lisaks Anu Palu ja Raili Vilt. Esimene päev oli teoreetilisem ja teine praktilisem – sidusime matemaatika käsitööga. Käsitöö alaste probleemülesannetega jätkame 49.vabariiklikel matemaatikaõpetajate päevadel Võrus novembri keskel. Tutvusime ka põgenemistoa meetodiga. Õhtul matkasime Mündi rabas. Õpetajatel oli aega omavaheliseks suhtlemiseks ja kogemuste vahetamiseks. Loeme päevad kordaläinuks.

A collage of people outside

Description automatically generated
A group of people in a room

Description automatically generated

Matemaatika-Informaatika suvekool 

22.-24. august Narva-Jõesuu

Mis suvekoolist meelde jäi ning miks tahaks jälle sellisest suvekoolist osa võtta.

Informaatika- ja matemaatikaõpetajate ühine suvekool toimus kolmandat korda. Lisaks vastavatele aineseltsidele  (Eesti Matemaatika Selts ja Eesti Informaatikaõpetajate Selts) olid kaasatud Eesti Haridustehnoloogide Liit ning nii Tallinna Ülikool kui Tartu Ülikool.

See on ühine suvekool, kus on ettevõtmisi kõikidele korraga, kui ka eriala spetsiifilisemaid. Põnevaks teebki suvekooli see, et ei pea osalema oma valdkonna töötubades ja võib omandada teadmisi ning oskusi teisest vallast. 

Mis siis  sellest suvekoolist meelde jäi? 

  • Kerli Orav-Puurand (TÜ ja HTG)  tutvustas matemaatika uuenenud õppekava õppeprotsesside kirjeldamist. Arutelu alla sattus aga hoopis ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksam, mille uutest võimalikest kuupäevadest osad olid kuulnud ja osad veel mitte. 
  • Hannes Jukk  (TÜ) tutvustas Peter Liljedahli näitel mõtlevat klassiruumi ehk siis kuidas tõhusamalt õpilasi tunnitegevustesse ja mõtlemistesse kaasata. 
  • Raili Vilt (TÜ) tutvustas annete märkamise ja toetamise tegevuskava kujunemislugu ning teises töötoas tutvustas Känguru võistlusmänguga kaasneid rõõme. 
  • Annika Volt juhendas, kuidas teha efektiivset videomaterjali (TLÜ).
  • Toimusid praktilised töötoad, kus said roboteid ellu äratada ka need, kes varem pole sellega kokku puutunud, ja mõtiskleda teemadel, kuidas neid kasutada õpetamisel ning kuidas hinnata raalmõtlemist.
  • Inpireeriva ja praktilise töötoa tegi Andres Sirel (Insplay)“Kuidas toetada tulevaste eestvedajate ja juhtide kujunemist läbi mängu?”. 
  • Toimusid kaasamõtlemist nõudvad paneelid haridusliku erivajadustega õpilastest, AI-st ja lõimumisest.

Vahva seltskonna ning heade ja kasulike ideede pärast tahaks ka järgmisel aastal suvekoolis osaleda.

Suured tänud Tallinna Ülikoolile ja Eesti Informaatikaõpetajate Seltsile, kes tegelesid korraldusliku poolega ning lisaks teadmistele pakkusid ka vahvaid ühistegemisi kõigile. Täname Haridus- ja Teadusministeeriumi, kes läbi Õpetajate Ühenduste Koostöökoja ühisprojekti osaliselt toetasid.