Rahvusvahelisne reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents

13.-14. septembril 2019 Tallinna Reaalkoolis.
Konverentsil on kolm suurt rõhuasetust:

  • kaasaegne õpikäsitus (21. sajandi oskused, innovaatilised õppematerjalid, head näited ainetevahelisest koostööst ja lõimingust, õppekäigud, kaasaegset reaal- ja loodusteaduslikku haridust realiseeriv õppekava)
  • koostöö õppimise edendamisel (ettevõtete kaasamine õppetöösse, koostöö haiglate ja ülikoolidega, muuseumiõpe)
  • õpitulemuste hindamine (õpitulemuste välishindamine, kujundav hindamine).

Konverentsil tehtavate ettekannetega tutvustatakse reaal- ja loodusteadusliku hariduse arenguid kõigis kooliastmetes ning jagatakse praktilisi kogemusi valdkonna edendamisest Eestist, Soomest, Taanist, Hollandist, Rumeeniast, Ühendkuningriigist ja Venemaalt. Konverentsi töötubades saab täiendada oma ainealaseid teadmisi ja metoodilist repertuaari. Julgustame konverentsil osalema ka teiste ainevaldkondade õpetajaid, sest nii ettekanded kui ka konverentsi töötoad on üldharivad, toetades laiemalt tööd õpetajana ja klassijuhatajana. Loe lisa –>

Konverentsi maksumus kahe päeva eest on 45 eurot ja ühe päeva eest 30 eurot. Konverentsi peamine töökeel on eesti keel.
Eelregistreeri end konverentsile siin.

Lugupidamisega
Madis Somelar, Tallinna Reaalkool
E-mail: madis.somelar@real.edu.ee
Telefon: 5559 3717