Seminar „Laste ja noorukite käitumishäired ja ennastkahjustav käitumine“

Reedel 24.11.23 toimus Eesti Haiglaõpetajate Seltsi poolt korraldatud koostöösündmus-koolitus teemal „Laste ja noorukite käitumishäired ja ennastkahjustav käitumine“. Lektoriks dr Reigo Reppo – Tartu Psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskuse juht.

Lisaks haiglaõpetajatele said koolitusest osa ka lasteaia – ja klassiõpetajad.

Dr Reppo andis ülevaate, mida termin „käitumishäired“ üldse sisaldab, mismoodi käitub ATH-ga laps ja kuidas mõjutab depressioon lapse käitumist ja toimetulekut igapäevaelus. Palju oli küsimusi ka ennastkahjustava käitumise ja suitsidaalsuse kohta.

Olles ise paljulapselise pere isa, oskas dr Reppo tuua häid näiteid ja soovitusi täiskasvanute rollist lapse arengu toetamisel erinevatel arenguetappidel. Saime kinnitust, kui tähtis on lapse vaimse arengu toetamisel oskus last kuulata ja suunata kehaliselt aktiivselt liikuma. Liikumise tähtsust vaimse tervise hoidmisel toonitas dr Reppo ka täiskasvanute puhul;).

Üritus toimus Tartu Loodusmajas, kus ürituse lõppedes korraldati tore ekskursioon.

Aitäh MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoda, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Haiglaõpetajate Selts, Eesti Lasteaednike Liit, Eesti Klassiõpetajate Liit.


Posted

in

by

Tags: