ÜHENDUSTE RAHASTAMISE JUHENDMATERJAL

Ühenduste rahastamise juhendmaterjal koostati Praxise poolt eesmärgiga luua ühtsed alused ühenduste siseriiklikule rahastamisele. Juhendmaterjali vajadus tulenes sellest, et ühenduste rahastamisel kasutatakse erinevaid mõisteid ja põhimõtteid, üheselt ei mõisteta rahastamisliikide erinevusi, rahastamine ei ole läbipaistev ega seotud rahastaja strateegilise planeerimisega. Samuti ei ole rahastajal veel kujunenud harjumust hinnata rahastamise tulemuslikkust. Taoline olukord muudab keerukaks rahastajate koostöö ning raiskab ressursse olukorras, kus avaliku sektori vahendid on järjest suurema surve all. Lisaks on taoline praktikate erinevus koormav ka rahastuse taotlejatele.

ÜHENDUSTE RAHASTAMISE JUHENDMATERJAL


Posted

in

by

Tags: