PÜÜK

Programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“

ÜHENDUSED ÜLETAVAD PIIRE
Pedagoogide Ühenduste Ülene Koostööpäev (PÜÜK) (töökogemuslik päev teadmiste vahetamiseks ning tegevusele innustamiseks).
Sihtgrupp: koolieelsete lasteasutuste õpetajad, üldhariduskoolide õpetajad, kutsehariduse koolides üldhariduslikke aineid õpetavad õpetajad,
koolijuhid.

PÜÜK 6

 • Koostööpäeva teema: Tehnoloogia
 • Koht: Kesk-Eesti
 • Aeg:  20. märts 2014

Eesmärk – luua aktiviseeriv ja koostöine õpikeskkond, mis

 • suurendab pedagoogide ühenduste vahelist ühtekuuluvustunnet;
 • võimaldab luua tähendusi võrgustikupõhisele koostööle;
 • annab teavet aktiivselt tegutsevatest pedagoogide ühendustest.
 • annab teavet tehnoloogia teadus ja arengusuundadest
 • võimaldab praktiseerida haridustehnoloogia lahendustega
“Igasugune piisavalt arenenud tehnoloogia on eristamatu maagiast.”
oli briti ulmekirjanik, leiutaja ja futuroloog


PÜÜK 5

 • Koostööpäeva teema: Loovus minus eneses
 • Koht: Roosta Puhkekeskus
 • Aeg: 7.-8. august 2013

Eesmärk on luua aktiviseeriv ja koostöine õpikeskkond, mis

 • suurendab pedagoogide ühenduste vahelist ühtekuuluvustunnet;
 • võimaldab luua tähendusi võrgustikupõhisele koostööle;
 • annab teavet aktiivselt tegutsevatest pedagoogide ühendustest.

Loovus on isiksuse omaduste kogum, mis annab eeldused mistahes inimtegevuse valdkonnas probleeme uut viisi lahendada ja algupäraseid tulemusi saada (McLeod & Cropley, 1989).

Rohkem loovust annab kõigile uut energiat ja elurõõmu.
Moderaator:  Pille Juus, Tallinna 21. Kool.

AJAKAVA

7. august 2013

 • 10.30 – 11.00 Saabumine, tervituskohv
 • 11.00 – 11.10 Püük 5 avamine.
 • 11.10 – 11. 40 Loovus – koordinatsiooni ja mõtte ühendajana. Gled- Airiin Saarso, Tallinna Ülikool.
 • 11.40 – 12.10 Mängu loomise rõõm ja kogemus.  Aleksei Razin, Game Architect.
 • 12.20 – 13.05 Paralleeltöötoad
I töötuba
 „Käsi trükib ja kirjutab“. Gled- Airiin Saarso, Tallinna Ülikool
II töötuba
„Mängu loomise rõõm ja kogemus“.  Aleksei Razin, Game Architect.
 • 13.20 – 14.20 Lõuna
 • 14.20- 15.05 Paralleeltöötoad jätkuvad
 • 15.05- 15.20 Paus
 • 15.20- 16.45 Teadlik keskkonna loomine enese sees ja enese ümber.  Katrin Aedma, OÜ KA Konsultatsioonid.

Tulemus: osalejad teavad, kuidas mõjutada enese ja teiste käitumist, õpivad märkama mõtteid, emotsioone ja sõnavara, oskavad kustutada negatiivsed ehk eesmärke mittetoetavad uskumused ja sõnad, teevad vahet aktiivsel ja passiivsel visualiseerimisel ja oskavad eesmärgipäraselt visualiseerida.

 • 16.45- 17.00 Kohvipaus
 • 17.00- 18.30 Teadlik keskkonna loomine enese sees ja enese ümber.  Katrin Aedma, OÜ KA Konsultatsioonid.
 • 18.45 – 19.30 Õhtusöök
 • 20.00 – 21.30 Töötuba -Tants on emotsiooni väljendus. Paul Bobkov, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

8. august 2013

 • 9.00 – 10.10 TÖÖTOAD
1. „Muusika – see on imelihtne“
Tiina Kivimäe, Paide Ühisgümnaasium.
Tea Saar, Türi Põhikool.
2. „Teeme ise loovuspille”
Eedo Lubi, Õismäe Gümnaasium.
3. „Looduspilt või taimemaal“
Jürgo Nooni, Ristiku Põhikool.
4. „Koome õues taimevaipa”
Kristi Teder, Paide ühisgümnaasium.
5. „Terves kehas terve kunst“
Marju Liidja,
„Terves kehas terve vaim“
Martin Salong, Gustav Adolfi Gümnaasium.
 • 10.10 -10.25 Paus
 • 10.25 – 12.35 TÖÖTOAD jätkuvad
 • 12.45 -13.45 Lõuna
 • 13.45 – 14.55 TÖÖTOAD jätkuvad
 • 15.00 – 16.10 TÖÖTOAD jätkuvad
 • 16.10- 17.00 Kahest päevast kokkuvõtted.


PÜÜK 4

 • Koostööpäeva teema: Uurimuslik õpe- miks ja kuidas?
 • Koht: Miina Härma Gümnaasium, Tartu
 • Aeg: 21. märts 2013

Eesmärk on luua aktiviseeriv ja koostöine õpikeskkond, mis

 • suurendab pedagoogide ühenduste vahelist ühtekuuluvustunnet;
 • võimaldab luua tähendusi võrgustikupõhisele koostööle;
 • annab teavet aktiivselt tegutsevatest pedagoogide ühendustest;
 • annab teavet uurimusliku õppe kasutamisvõimalustest õppetunnis, laste tegevuses;
 • annab teavet õpilaste uurimistööde juhendamise võimalustest ja –viisidest koolis.

Koostööpäeval tutvustatakse Eestis tegutsevaid aineühendusi ja õpitubades mitmesuguseid ideid, kuidas õppetööd põnevamaks ja huvitavamaks muuta.

Moderaator:

Ajakava:
10.30 – 11.00 Tervituskohv
11.00 – 11.15 Avasõnad. Ene Tannberg. Miina Härma Gümnaasiumi direktor. Silja Kimmel, Sa Innove juhatuse liige.
Eesti Euroopa Kool. Helen Kolk.
11.15 – 12.00 Uurimuslik õpe ja uurimistööd uues riiklikus õppekavas. prof Margus Pedaste, Tartu Ülikool.
12.00 – 12.25 Uurimistööde hindamisjuhend G. Adolfi Gümnaasiumi näitel. Moonika Tooming, G. Adolfi Gümnaasium.
12.25 – 12.50 Miniteaduspäevad Saaremaa Ühisgümnaasiumis. Viljar Aro, Saaremaa Ühisgümnaasium.
12.50 – 13.00 Seljasirutus
13.00- 14.00 Paralleelsessioonid

 • Suunatud uurimuslik õpe. Margarita Kask ja Silja Kaur , Pärnu Mai Lasteaed.
 • Lõimitud uurimuslik tegevus Hea Alguse lasteaias. Anne Oona, Tartu Lotte Lasteaia õppealajuhataja.
 • Keskkonnaalased õpilaste uurimistööd. Margit Sokk, Tartu Keskkonnahariduskeskus.
 • Õpilaste teadustööde riiklik konkurss, uurimustööde koolitustest, leiutajate konkursist, leiutajate juhendajate koolitustest, õpilaste teadusliku ühingu tegemistest ja valmivatest gümnaasiumi valikainete õppematerjalidest. Terje Tuisk, SA Eesti Teadusagentuur.

14.00 – 15.00 Lõuna
15.00 – 15.40 Mis on eduka uurimistöö võti? Reet Kurg, Tartu Ülikool.
Teepakkide lagunemine loodulikku keskkonda jäljendavas mudelsüsteemis, Kristiina Kurg (INEPO-l pronksmedal).
Gümnaasiumiõpilaste õppeedukuse ja õnnelikkuse vahelised seosed. Anna Maria Punab (Hugo Treffneri Gümnaasium, 3.
Preemia Euroopa noorte teadlaste konkursil Bratislavas).
15. 40 – 16.00 Uurimuslikku ja avastusõpet toetavate kauglaborite projekti GO-LAB. Urmas Heinaste, Võrumaa Kutsehariduskeskus,
Infotehnoloogia õppetool.
16.05 – 17.00 Töötoad.

TÖÖTUBA 1

 • Avastame imelist maailma.
 • Ruth Raudsepp, Ulvi Stanevits ja Liivi Põld.
 • Mammaste lasteaed-algkool.
TÖÖTUBA 2

 • Uurimistöö – märka matemaatikat enda ümber.
 • Sirje Sild,
 • Nõo Reaalgümnaasium.
TÖÖTUBA 3

 • Motiveeriv uurimuslik õpe.
 • bioloogia õpetaja Evi Piirsalu, füüsikaõpetaja Külli Liblik, keemiaõpetaja Siret Lepassaar + õpilased.
 • Nõo põhikool.
TÖÖTUBA 4

 • Terje Pahk,
 • Kilingi-Nõmme Gümnaasium.
 • terts.tp@gmail.com

Koostööpäeval osalemine on tasuta.

Pedagoogide Ühenduste Ülese Koostööpäeva elluviimist toetab:
ESF programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“

PÜÜK 3

 • avatud uuele,
 • positiivse minapildiga,
 • loov ja innovaatiline,
 • eesmärgistatult tegutsev juhendaja ning õppija.

Aeg: 3. november 2012

Koht: Tallinna Reaalkool (Estonia pst 6, Tallinn)

Moderaator: Anna Golubeva, TÜ Narva Kolledž

 • 10.00 – 10.30 Registreerumine, tervituskohv
 • 10.30 – 10.40 Konverentsi avamine
 • 10.40 – 11.25 Innovatsioon hariduses – meie ühine ülesanne.
  Natàlia Maldonado Martín, Kataloonia Haridusministeerium, Hispaania.
 • 11.25 – 12.40 Õppija toetamisest üksteise õpetamiseni Web 2.0 vahenditega.
 • Fabrizio Maggi, Pavia Ülikool, Itaalia.
 • 12.40 – 13.10 Elus pole juhuseid, on vaid võimalused.
  Birgy Lorenz, Pelgulinna Gümnaasium, Tallinna Ülikool.
 • 13.15 – 14.15 Lõunapaus
 • 14.15 – 15.00 Innovatsioon kooli argielus. Jaana Vasama, Turu Ülikool, Soome.
 • 15.00 – 15.30 Avatus ja pealehakkamine on pool võitu.
  Kristi Rahn, Gustav Adolfi Gümnaasium.
 • 15.30 – 15.45 Seljasirutus
 • 15.45 – 16.15 Maastikumäng kui õppevorm. Maret Vihman, TÜ Narva Kolledž.
 • 16.15 – 16.45 Kolm õppesuunda kooli praktikas.
  Irina Bahramova, Narva Soldino Gümnaasium.
 • 16.45 – 17.15 Eesti parim õpilasfirma 2012 – Student Network
 • 17.30 – 19.00 Jutt jookseb suust suhu ja käest kätte (Eesti vanasõna).

Teine Pedagoogide Ühenduste Ülene Koostööpäev (PÜÜK) toimus Nelijärvel 8.-9. augustil 2012

Koostööpäeva materjalid:

PÜÜK 2 pildigalerii

Pedagoogide Ühenduste Ülese Koostööpäeva elluviimist toetab:
ESF programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“

Õpetajate ühenduste koostöökoda väärtustab teadmiste jagamist
22. märtsil toimus Rocca al Mare koolis pedagoogide ühenduste ülene koostööpäev PÜÜK. See oli esimene ja kindlasti mitte viimane suurem üritus, …. .