Ajaloo- ja kirjanduse õpetajad tegid teadlastega tihedat koostööd tänu HTM-i toetusele

20.-21. oktoobril 2023 toimus Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis Eesti üheks parimaks kirjanikuks valitud Ene Mihkelsoni 79. sünniaastapäevast inspireeritud konverents “Olnu on ikka veel täna”.

Tegemist oli Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi ning Ene Mihkelsoni Seltsi ühise algatusega koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsiga, mis tõi kokku ligi 80 õpetajat, pooled neid ajaloo- ja ühiskonna- ning pooled emakeele- ja kirjanduse õpetajad. Lisaks vaadati ülekannet veebist umbes samas suurusjärgus. Rääkimata teadlastest ja teistest huvilistest.

Konverents oli pühendatud metsavendluse aja uurimisele ja kirjanduse rollile ajalooliste teemade avamisel. Eesmärk oli tuua õpetajad ja uurijad, nii kirjanduse kui ajaloo vallast, kokku.

Konverentsi esimese päeva täitsid sisukad ajaloo- ja kirjanduse teemalised ettekanded, päeva lõpetas arutelupaneel kirjanduse rollist ajalooliste teemade käsitlemisel. Teine päev oli rohkem õpetajate kesksem, mille tipuks olid ajaloo- ja kirjandusõpetajate töötoad.

Töötubade eesmärgiks oli Ene Mihkelsoni tekstidele põhinevate ajaloo ja kirjanduse lõimitud tunnikavade väljatöötamine, mis põhinevad riiklikus õppekavas sõnastatud üldpädevuste arendamisele: sotsiaalne ja kodanikupädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, enesemääratluspädevus ja digipädevus. Need ka sündisid ja avaldatakse eKoolikotis.

Õpetajad kuulasid väga tähelepanelikult, mis on teadlastel oma valdkonnas teoksil. Sisukad diskussioonid ajaloo ja kirjanduse rolli üle toimusid ka tunnikavade koostamisel ja jätkuvad kindlasti koolitunnis.

Väga oluline oli seegi, et metsavendade temaatika tõsteti fookusesse, mis kindlasti toetab õpetajate valmidust seda teemat rohkem koolitunnis käsitleda.

Konverentsi toimumist toetasid lisaks HTM-ile ka Eesti Sõjamuuseum ja Eesti Kultuurkapital.

Täname konverentsi peaorganiseerjaid, EAÜS-i Tallinna osakonna esinaist Helina Raali, juhatuse liiget Madli-Maria Naulaineni ja aseesimeest Indrek Riigorit ning Ene Mihkelsoni Seltsi esinaist Aija Sakovat ja Tartu Ülikooli arhiivinduse professorit Aigi Rahi-Tamme!

 


Posted

in

by

Tags: