Arenguseire Keskuse hariduskonverentsi “Kuidas tagada õpetajate järelkasv?” videoettekanded, slaidid ja pildid

2040. aastal on Eestis kooliealisi lapsi ligikaudu kümme protsenti tänasest vähem, aga Tallinna ja Tartu linnapiirkondades on neid arvatavasti praegusest hoopis rohkem. Tavaliseks on saanud õppekeelest erinev kodune keel, hariduslikud erivajadused ja perede väga erinev sotsiaalmajanduslik taust. Õpetajatel on tulnud kohaneda sellega, et õpilased kasutavad kodutöödes tehisaru abi. Eesti koolides on kõrvuti töötamas viis õpetajate generatsiooni, igaüks oma väärtuste ja ootustega nii töökeskkonnale, tööhüvedele kui ka karjäärimudelile.

Konverentsil käsitlesime, mida tähendavad käimasolevad trendid õpetajate vajadusele ja õpetajakutse valinutele. Tutvustasime maakoolide, linnakoolide ning Tartu-Tallinna koolide tulevikustsenaariumeid ja arutasime, kuidas hoida ära hariduslõhe, tulla toime õpilaste kasvava mitmekesisusega, päästa maakoolid ning tagada kvalifitseeritud õpetajate järelkasv.

Arenguseire Keskuse hariduskonverents “Kuidas tagada õpetajate järelkasv?” toimus 22. novembril Riigikogu konverentsisaalis ja Worksupis.

Konverentsi veebilehele on lisatud ettekannete videosalvestused, slaidid ja pildid: https://arenguseire.ee/uritused/arenguseire-hariduskonverents-kuidas-tagada-opetajate-jarelkasv/

 


Posted

in

,

by

Tags: