Autor: urmash

 • „Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel“

  Hea meel on tõdeda, et Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu liikmete poolt korraldatud festival „Noor insener“ sai 2020. a. Eesti teaduse populariseerimise auhinna riiklikul konkursil tunnustuse osaliseks! Suur tänu kõigile festivalil osalejatele ja korraldajatele ning pöidlahoidjatele! Oleme mitmeid kordi koostanud mahukaid taotlusi teaduse populariseerimise auhinna riiklikule konkursile, sellel korral märgiti meie tegevust ära. Jõudu kõigile õpetajatele ja õpilastele…

 • Õpetajate järelkasvu teema arutelud Kultuurikomisjonis

  Aineühenduste ning teiste haridust toetavate ühenduste ning ülikoolide ettepanekud õpetajate  järelkasvu küsimuse lahendamiseks on saadaval Kultuurikomisjoni dokumendiregistris aadressil: https://www.riigikogu.ee/riigikogu/komisjonid/kultuurikomisjon/ettepanekud/ Parimate tervitustegaKrista Saadoja

 • HARNO uudiskiri

  Õpetajate ja koolijuhtidetäienduskoolituste UUDISKIRI

 • Digivõtme koolitused

  Head aineõpetajad! Kutsume teid osalema Digivõtme koolitustel. Koolitused on 100% veebipõhised ja toimuvad ka distantsõppe ajal. Digivõtme koolitused toetavad ka sisuliselt distantsõppe läbiviimist, kuna osalev õpetaja läbib viis digipädevuste teemat eesmärgiga toetada oma õppijate digipädevusi. Koolitajate juhtimisel ja kolleegidega kogemusi jagades leiavad osalejad just oma ainetundi kõige paremini sobivad digivahendid.  Õpetaja saab valida viie Digivõtme…

 • Arenguprogramm IV

  Haridus- ja Noorteamet kutsub kandideerima haridusühenduste juhtide arenguprogrammi IV lendu! Oodatud on nii üleriigiliste haridusühenduste juhatuse liikmed kui ka aktiivsed tegevliikmed, kes soovivad panustada ühenduse arengusse ja arendada endas organisatsiooni eestvedamise ja juhtimisoskusi. Arenguprogrammis keskendutakse haridusühenduste strateegilise juhtimise, organisatsiooni tegevusvõimekuse ning koostöö ja kaasamise parendamisele. Osaleja saab suurendada oma teadmisi ja arendada oskusi inimeste ja ressursside…

 • Future of Education and Skills 2030

  OECD projekti Future of Education and Skills 2030 meeskond ja  Haridus- ja Teadusministeerium kutsuvad Teid veebikohtumisele Zoom’is kolmapäeval,  24. septembril 2020 kell 15.00-17.00 Eesti aja järgi. Kohtumisel antakse ülevaade projekti tegevustest ja eesmärkidest ning e-kirja lisas on põhjalikum ülevaade nii projektist kui kavandatavast webinarist. Projekti I faasi põhimõtete ja suundumuste kujundamisel on Eesti eksperdid Haridus- ja Teadusministeeriumist,…