Rubriigiarhiiv: Konkurss

„Maa 100 aasta pärast“

Kallid õpetajad, palun jagage KUTSET

Koolinoorte videokonkurss „Maa 100 aasta pärast“ ootab osalejaid

TÜ Tartu observatoorium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus kutsuvad kõiki koolinoori osalema videokonkursil, mille teema on „Maa 100 aasta pärast“.

Näeme ja kuuleme iga päev, milliseid tagajärgi on Maale tekitanud või tekitamas inimese tegevus. Samas aga räägitakse ka meie planeedi hoidmisest rohkem kui kunagi varem. Üks võimalus kaardistada seda, mis Maaga toimub, on satelliite kasutades meie planeeti pildistada ja neid pilte uurida. Just see on kaugseirajate igapäevatöö. Tartu observatooriumi kaugseirajad kutsuvadki koos Keskkonnainvesteeringute Keskusega kõiki üles mõtlema, milline võiks olla meie planeedi tulevik. Konkursile saadetud videod peaksid niisiis andma aimu, kuidas Maal saja aasta pärast läheb.

Võistluse peaauhind on võimas droon DJI Mavic Pro Platinum (loe lähemalt tootja kodulehelt), mis annab võimaluse Maad kõrgelt vaadelda ja nii ka ise kaugseirega tegeleda! Drooni hind poes algab 1000 eurost.
Peale selle kutsutakse võiduvideo autor või autorid külla TÜ Tartu observatooriumisse, kus nad saavad tutvuda Põhjamaade suurima teleskoobiga, külastada Stellaariumit, näha laboreid, kus ehitatakse satelliite, ning vaadata, millega observatooriumi teadlased tegelevad.
Ka teine ja kolmas koht pälvivad observatooriumi ekskursiooni ja meenetekoti. Kõige aktiivsem klass saab auhinnaks aktiivõppeprogrammi (vt lähemalt Tartu observatooriumi külastuskeskuse kodulehelt). Peale selle anname välja hulga eriauhindu!

Parimate soovidega
Tanel Liira

Külastuskeskuse arendusjuht
Tartu observatoorium
Tartu Ülikool
(+372) 5695 4984, (+372) 737 4521

Riigihange õppevara digitaalsete kogumike koostamiseks E-koolikotis

Lugupeetud seltside ja liitude juhid

Lugupeetud eksperdid ja huvitatud isikud

Sihtasutus Innove korraldab riigihanke õppevara digitaalsete kogumike koostamiseks E-koolikotis. Kandideerida saab vastavalt riigihanke alusdokumentides (lisatud manusena) esitatud tingimustele.

Hankes osalemiseks palume saata digitaalselt allkirjastatud pakkumus (p 4.3 nimetatud dokumendid) e-postiga aadressil aino.toomesaar@innove.ee hiljemalt 30.09.2019 kell 13:00. Pakkumuse esitamise tähtajast hiljem esitatud pakkumusi ei arvestata.

 

Lugupidamisega

Aino Toomesaar

hankespetsialist

SA Innove

Lõõtsa 4, 11415 Tallinn

7350543

aino.toomesaar@innove.ee

Ühenduste rahastamise juhendmaterjali rahastas Siseministeerium Kodanikeühenduste riikliku rahastamise korrastamise“ programmi kaudu. Programm koostati inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna «Suurem haldusvõimekus» meetme «Riigi, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine» raames.

„Haridusinnovatsioon – tõenduspõhine praktika või kõhutunne“, 

[Lapsed vajavad ajastu muutustele vastavat haridust.]

Konverents toimus 20. mail Tallinna Ülikoolis!

Siin on Sulle vaatamiseks ja kolleegidele jagamiseks

  1. ettekanded: 2019 aasta kasvatusteaduste konverents
  2. päeva  fotod: VAATA SIIA ja SIIA
  3. Õpetajate Lehe (24. mai number) kajastus konverentsi raames aset leidnud kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi preemiate üleandmisest LINK
  4. kasvatuskonkursi võidutööde lühivideod: VAATA
  5. kogu lisainfo kasvatuskonkursist, preemiate üleandmise fotod, võidutööde lühivideod ja tööde terviktekstid www.etag.ee/kasvatusteadus

Oleme Sulle hästi tänulikud, kui aitad meil ka omalt poolt levitada kasvatuskonkursi võidutööde lühivideoid oma kolleegide, koostööpartnerite, õpetajate, kasvatusvaldkonna üliõpilaste jt huviliste seas!

Tegime võidutöödest videod esmakordselt, et kõik kasvatusvaldkonnaga seotud inimesed saaksid seekord hästi mugavalt ja lihtsalt tutvuda kasvatusteaduses sel aastal tunnustatud töödega!

Ja anna ka julgelt tagasisidet konverentsi kohta, et oskaksime edaspidi Sulle veelgi paremat üritust pakkuda! J

Uute rõõmsate kohtumisteni,

Tallinna Ülikooli ja Eesti Teadusagentuuri ühise korraldustiimi nimel,

Sirli

EESTI Vabariik 100: EESTI ÕPETAJA LOOB(D)

 

Õpetajate Ühenduste Koostöökoda kutsub Eestimaa õpetajaid osalema omaloomingu konkursil.

Eesmärk:

Esitleda Eesti õpetajate tööde ja tegevuste mitmekülgsust, isikupära ja loomingulisust.

Tunnustada ja esile tõsta  õpetajaid, kes hoiavad meie kultuuritraditsioone, õpetaja ametit, arendavad ainealast- ja haridust toetavaid tegevusi.

Loometöödest kujundatakse näitus Tartus, Eesti Rahva Muuseumis,  mis pühendatakse Eesti 100- le sünnipäevale.

Aeg: märts-oktoober 2018

Konkursi tingimused:

Töödes kajastub õpetaja loomingulisus, ettevõtlikkus ja algatusvõime. Näitusest kujuneb dialoog õpetajaameti ja   kogukonna vahel.

Soovituslikult võiksid tööd olla äsja loodud või varasemal ajal valminud.

Konkursile võib esitada kuni 3  tööd.

Mida esitada?

  • Looming, mis toetab õppetegevust- näidistööd, õpik, videoülesvõtted jmt.
  • Looming, mis toetab enesearengut- kunsti-, käsitöö- jmt esemed.  
  • Esialgse ülevaate saamiseks saata hiljemalt 6.juuniks 2018. a. e-mailile opetajalooming@gmail.com töödest fotod ja kirjeldused (suurus, tehnika, materjal), enese lühitutvustus (aineühendus, kool, õpetajaks olemise aeg) ning lühijutt oma loomingust ja tööde saamisloost. Soovitav on lisada tekstile ka autori foto (mõõtudes  5×7 cm).

Esindatud võiksid olla kõik aineühendused ja piirkonnad.

Konkursi korraldajatel on õigus teha laekunud fotode põhjal eksponaatide valik. Tulemused edastatakse personaalselt e-posti teel.

Kontakt

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatus ja korraldusgrupp
opetajatekoostookoda@gmail.com