Rubriik: Konkurss

 • „Maa 100 aasta pärast“

  Kallid õpetajad, palun jagage KUTSET Koolinoorte videokonkurss „Maa 100 aasta pärast“ ootab osalejaid TÜ Tartu observatoorium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus kutsuvad kõiki koolinoori osalema videokonkursil, mille teema on „Maa 100 aasta pärast“. Näeme ja kuuleme iga päev, milliseid tagajärgi on Maale tekitanud või tekitamas inimese tegevus. Samas aga räägitakse ka meie planeedi hoidmisest rohkem kui kunagi…

 • Riigihange õppevara digitaalsete kogumike koostamiseks E-koolikotis

  Lugupeetud seltside ja liitude juhid Lugupeetud eksperdid ja huvitatud isikud Sihtasutus Innove korraldab riigihanke õppevara digitaalsete kogumike koostamiseks E-koolikotis. Kandideerida saab vastavalt riigihanke alusdokumentides (lisatud manusena) esitatud tingimustele. Hankes osalemiseks palume saata digitaalselt allkirjastatud pakkumus (p 4.3 nimetatud dokumendid) e-postiga aadressil aino.toomesaar@innove.ee hiljemalt 30.09.2019 kell 13:00. Pakkumuse esitamise tähtajast hiljem esitatud pakkumusi ei arvestata.   Lugupidamisega Aino Toomesaar…

 • Ühenduste rahastamise juhendmaterjal

  Ühenduste rahastamise juhendmaterjal

  Ühenduste rahastamise juhendmaterjali rahastas Siseministeerium Kodanikeühenduste riikliku rahastamise korrastamise“ programmi kaudu. Programm koostati inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna «Suurem haldusvõimekus» meetme «Riigi, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine» raames.

 • „Haridusinnovatsioon – tõenduspõhine praktika või kõhutunne“, 

  [Lapsed vajavad ajastu muutustele vastavat haridust.] Konverents toimus 20. mail Tallinna Ülikoolis! Siin on Sulle vaatamiseks ja kolleegidele jagamiseks ettekanded: 2019 aasta kasvatusteaduste konverents päeva  fotod: VAATA SIIA ja SIIA Õpetajate Lehe (24. mai number) kajastus konverentsi raames aset leidnud kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi preemiate üleandmisest LINK kasvatuskonkursi võidutööde lühivideod: VAATA kogu lisainfo kasvatuskonkursist, preemiate üleandmise fotod, võidutööde lühivideod ja tööde terviktekstid www.etag.ee/kasvatusteadus…

 • EESTI Vabariik 100: EESTI ÕPETAJA LOOB(D)

    Õpetajate Ühenduste Koostöökoda kutsub Eestimaa õpetajaid osalema omaloomingu konkursil. Eesmärk: Esitleda Eesti õpetajate tööde ja tegevuste mitmekülgsust, isikupära ja loomingulisust. Tunnustada ja esile tõsta  õpetajaid, kes hoiavad meie kultuuritraditsioone, õpetaja ametit, arendavad ainealast- ja haridust toetavaid tegevusi. Loometöödest kujundatakse näitus Tartus, Eesti Rahva Muuseumis,  mis pühendatakse Eesti 100- le sünnipäevale. Aeg: märts-oktoober 2018 Konkursi…

 • Sihtasutus Innove otsustab:

  „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu“ elluviimiseks väljakuulutatud taotlusvooru raames rahastada järgmiste taotlejate taotlused alljärgnevatel tingimustel: õpikogukonna „Alustavat õpetajat toetav kool“, keda esindab Leelo Valgma,  esitatud taotlus projekti „Alustavat õpetajat toetavate koolide koostöövõrgustiku laiendamine: alustavate õpetajate kaasamine ja väärtustamine“  elluviimiseks, millest abikõlblike kulude kogumaksumus on 2996 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev…