Riigihange õppevara digitaalsete kogumike koostamiseks E-koolikotis

Lugupeetud seltside ja liitude juhid

Lugupeetud eksperdid ja huvitatud isikud

Sihtasutus Innove korraldab riigihanke õppevara digitaalsete kogumike koostamiseks E-koolikotis. Kandideerida saab vastavalt riigihanke alusdokumentides (lisatud manusena) esitatud tingimustele.

Hankes osalemiseks palume saata digitaalselt allkirjastatud pakkumus (p 4.3 nimetatud dokumendid) e-postiga aadressil aino.toomesaar@innove.ee hiljemalt 30.09.2019 kell 13:00. Pakkumuse esitamise tähtajast hiljem esitatud pakkumusi ei arvestata.

 

Lugupidamisega

Aino Toomesaar

hankespetsialist

SA Innove

Lõõtsa 4, 11415 Tallinn

7350543

aino.toomesaar@innove.ee