Eduko uuringute infopäev Tartus

26. novembril kell 10.30-15.45 toimub Tartus Haridus-ja Teadusministeeriumi saalis nelja õppimist, õpetamist ja õppekava käsitleva uuringu tulemuste tutvustus.

Uuringumeeskondi juhtisid professorid Miia Rannikmäe ja Priit Reiska (loodusteaduslik kirjaoskus ja selle areng gümnaasiumis), prof Eve Kikas (õpetajate õpikäsitluste ja -stiilide seotus õpilaste arenguga), prof Aaro Toomela (õpilase heaolu mõjutavad tegurid) ning  Rain Mikser ja prof Edgar Krull (riiklike õppekavade kvaliteet ja arendusprotsess).

Uuringute tulemused näitavad muuhulgas, et: loodusteadusliku kirjaoskuse tase gümnaasiumiaastatel areneb vaid minimaalselt, tõrjutus klassis on üks riskitegureid madala akadeemilise edukuse kujunemiseks, eestikeelsetes koolides toetavad õpilaste arengut teist tüüpi õpitegevused kui venekeelsetes koolides, õpetaja uskumustel on oluline mõju õpilase matemaatikateadmiste arengule jpm.

Täpsema ajakava ning rohkem infot uuringute kohta leiate http://eduko.archimedes.ee/uudised/haridusuuringute-tutvustamine-26

Oma osalemisest andke palun teada http://bit.ly/1B7CYMw  Registreerimine on avatud kuni 24.11. Rohkem infot tiina.anspal@archimedes.ee

Uuringute läbiviimist on toetanud Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud õpetajakoolituse ja haridusteaduse programmi Eduko kaudu.

Tiina Anspal

Eduko büroo juhataja
Sihtasutus Archimedes
6999 396, 5217667
tiina.anspal@archimedes.ee
www.archimedes.ee/eduko


Posted

in

by

Tags: