Eesti Õpetajate Ühenduste Koostöökoda ja Eesti Teadushuvihariduse Liit sõlmisid koostöökokkuleppe

13. jaanuaril 2022 sõlmisid Eesti Õpetajate Ühenduste Koostöökoda ja Eesti
Teadushuvihariduse Liit ametliku koostöölepingu.

Lepingu alusel teevad organisatsioonid omavahelist sisulist tihedat ja laiapõhjalist koostööd üldhariduse ja huvihariduse lõimingutegevustes LTT valdkonnas ja ka valdkonnaüleselt nii praegu, kui ka tulevikus järgneval strateegilise partnerluse rahastusperioodil. Koostöö sisuks on ühise inforuumi jagamine, ühiste tegevussuundade väljatöötamine ning ühises väärtusruumis tegutsemine.


Posted

in

by

Tags: