EMS Koolimatemaatika Ühenduse suvistest koolituspäevadest

Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse suvekool toimus 14.-16.augustil 2023 Järvamaal Hindreku Turismitalus ja rahastati osaliselt Koostöökoja kaudu saadud haridusministeeriumist tulnud toetuse abil.. Osales ligi 60 matemaatikaõpetajat. Esimesel päeval  tutvusime Paide Gümnaasiumi uue hoonega, tegime kokkuvõtte KMÜ eelmise õppeaasta tegemistest ja planeerisime algava kooliaasta üritusi, kuulasime kokkuvõtet 2023.a. toimunud põhikooli eksamist ja riigieksamist, rääkisime tasemetöödest ja nende tagasisidestamise muutustest ning ainekava arendusest. Järvamaa õpetajad tutvustasid oma piirkonna uudseid õpilasüritusi. Toimus arutelu põhikooli eksami toimumisaja üle ja eksamil valemite raamatu kasutamise osas.  Põhikooli eksami toimumisaja osas otsustasime saata oma ettepanekud haridusministrile. Õhtul toimus suur muusikaviktoriin ja kuldvillaku laadne võistlus, mille viis läbi kohalik ajalooõpetaja Jaanus Moppel.

Koolituse kaks viimast päeva olid pühendatud probleemõppele ja selle viisid läbi TÜ matemaatikahariduse keskusest Kerli Orav-Puurand ja Hannes Jukk ning lisaks Anu Palu ja Raili Vilt. Esimene päev oli teoreetilisem ja teine praktilisem – sidusime matemaatika käsitööga. Käsitöö alaste probleemülesannetega jätkame 49.vabariiklikel matemaatikaõpetajate päevadel Võrus novembri keskel. Tutvusime ka põgenemistoa meetodiga. Õhtul matkasime Mündi rabas. Õpetajatel oli aega omavaheliseks suhtlemiseks ja kogemuste vahetamiseks. Loeme päevad kordaläinuks.

A collage of people outside

Description automatically generated
A group of people in a room

Description automatically generated

Posted

in

by

Tags: