Füüsika- ja keemiaõpetajate sügisseminar

 

Eesti Füüsika Seltsi füüsikaõpetajate osakond koostöös Eesti Keemiaõpetajate Liiduga korraldas 17.-18. novembril 2023 Jõgevamaal Voore puhkekeskuses sügisseminari. Seminaril osales 94 õpetajat, neist 1/3 olid mitme aine õpetajad, kes õpetavad füüsikale lisaks ka keemiat.

Füüsikaõpetajate sügisseminari kõige oodatumaks osaks on alati kolleegilt-kolleegile formaadis toimuvad töötoad. Nende raames tehakse läbi erinevaid huvitavaid praktilisi töid, mida õppetöös kasutada. Sel aastal keskendusime lisaks füüsika-alastele töödele ka keemiale – keemiaõpetaja Erkki Tempel`i juhendamisel ehitati ja uuriti keemilist patareid. Õpetaja Erkki Soika näitas, kuidas keemialaboris olevate vahendite abil heli kiirust määrata. Lisaks oli planeeritud ka töötuba leekreaktsioonide teemal (Jörgen Metsik), kuid kahjuks ei saanud töötoa läbiviija haigestumise tõttu osaleda. Loodame väga, et saame töötoa integreerida mõnda oma järgmistest üritustest, sest õpetajad ootasid seda suure huviga!

 

Lisaks töötubadele toimub seminaril alati ka mitmeid harivaid loenguid, sel aastal rääkis Ahhaa teaduskeskuse peaplanetarist Üllar Kivila meile James Webb`i teleskoobist, Kätlin Tiigi PERHi kiirituskeskusest tutvustas meile sealse töö füüsikalisi aspekte ja Indrek Jõgi Tartu Ülikoolist selgitas, millised arengud on viimasel ajal toimunud termotuumareaktsiooni rakendamise vallas.

Igal seminaril leiame aja ka õpetamisega seotud teemadeks. Näiteks pajatas sel korral oma koolist ja õpetamisest Nõo Reaalgümnaasiumi pikaajaline õpetaja Peet-Märt Irdt, ITERis käigu muljeid jagas Jaan Paaver, videoõpsi tegemisi tutvustas Kristo Siig ning Lae end programmi kogemusi jagasid Ermo Soobik ja Ruth Rumask.

Teisel päeval saime infot uute õppekavade kohta (Riina Murulaid), Erkki Soika tegi ülevaate põhikooli füüsika eksami tulemustest ning Kalev Tarkpea Tartu Ülikoolist selgitas arstiteaduskonna sisseastumiseksami koostamise põhimõtteid ja tutvustas meile tulemuste statistikat.

Kõige olulisem osa sügisseminarist on aga võimalus suhelda kolleegidega, nendega muljeid ning kogemusi vahetada, kurta ja rõõmustada. Selleks oli osalejatel ohtralt võimalusi, mida ka agaralt kasutati!

Täname õnnestunud ürituse toetamise eest Õpetajate Ühenduste Koostöökoda ning Haridus- ja teadusministeeriumit. 


Posted

in

,

by

Tags: