Hea Alguse (HA) võrgustiku motivatsioonipakett SINULE-MINULE

MTÜ Hea Algus 2023. aasta oluliseks tegutsemisvaldkonnaks olid koostöö- ja motivatsooniseminarid ning nõupidamised Eesti eri paigus. Tegevuse eesmärgiks oli luua võimalused nii ühingu-, võrgustikuliikmetele, partneritele kui ka uutele liitujatele , et saada osa lapsekeskse hariduse rakendamisest läbi kogemusõppe ja vaatluspraktika (sh reflekteerimise) ning  õpetajate professionaalse arengu toetamise. Lisaks oli keskseks teemaks lasteaiast kooli sujuv üleminek ning rõõmude ja muutust vajavate sõlmkohtade arutelud, edasised sammud.

Tegevustesse olid kaasatud partnerorganisatsioonide esindajad, sh Lasteaednike Liit; Klassiõpetajate Liit; Eripedagoogide Ühendus; Alushariduse Juhtide Ühendus.

Projekti läbiviimisest ja tulemustest on informeeritud ka rahvusvaheline Step by Step Association.

Projekttegevused täitsid oma ülesannet: jagati parimaid praktikaid ning saadi toetust ja rakendatavaid ideid lapsekeskse õpetuse läbiviimiseks oma haridusasutuses. Ka haridusjuhid ja spetsialistid said sisendi uuenduslike meetodite ja lähenemisviiside jagamiseks ning motivatsiooni nende rakendamiseks oma asutuses või piirkonnas.

Kokkuvõtvalt:  kõik planeeritud tegevused toimusid ning peame vajalikuks jätkata ühistegevusi antud rakursil, et tuua enam nähtavale põhjendatud seisukohti oluliste haridusküsimuste lahendamisel.

 

Koostanud: Liivi Türbsal (MTÜ Hea Algus tegevjuht) ja Gerda Sillaste (MTÜ Hea Algus juhatuse liige)

 


Posted

in

by

Tags: