Kirjanduse kaudu laste ja noorteni

01.12.2023 toimus Eesti Lastekirjanduse Keskuses ümarlaud teemal “Kirjanduse kaudu laste ja noorteni – kirjanduse ja lugemise lõimimise võimalused uue õppekava raames.”

Laudade taga olid esindatud Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit, Eesti Emakeeleõpetajate Selts, ELK, ERÜ Lasteteeninduse toimkond ning kooliraamatukogude sektsioon. Tegu oli esimese kohtumisega, mille põhieesmärgiks oli kokkutulnud osapoolte vajaduspõhise koostöö ja selle vormide loomine.

Elav arutelu kirjanduse teemadel (hinnad, kättesaadavus, tiraažid jms ) sai hoo sisse juba esimese esineja – ELK direktori Triin Soone ettekande ajal. ELK raamatukogu juhataja Anne Kõrge eestvedamisel tehti osalejatele ringkäik ELK majas. Peale majaga tutvumist läks koosviibimine konkreetsemaks ja töisemaks. Lastekirjanduse uurija Jaanika Palm andis ülevaate sellest, mida õpetajad ning raamatukoguhoidjad juba täna saavad ELK abil oma töös kasutada. ELK raamatusoovituste lehelt leiab nii igakuiseid uute raamatute soovitusi, kui ka linke Postimehe raamatuportaalis ilmunud soovitustele. Samal lehel leitav “Teemanimekirjad “ kaust sisaldab nii klasside kaupa suvelugemiste soovitusi, kui ka lihtsas keeles lasteraamatuid. Viimased võivad olla muukeelse lapse keeleõppe lugemisvaraks. Teemanimekirju koostavad ELK töötajad vajaduspõhiselt ja sestap on oluline muuhulgas välja töötada kord, kuidas soove koguda ja edastada.

Töötoas kaardistati kooliraamaatukoguhoidjate Eelika Ranna ja Sirje Riitmuru eestvedamisel nii osapoolte tegevuste hetkeseisu, kui ka koguti mõtteid edasise kohta. Esimesena said paberile vastused küsimustele “Mille alusel valite kirjandust oma ainekavasse?“, “Kuidas saate infot uuema kirjanduse kohta? “, “Kas otsite teoste saadavuse kohta infot? “, “Kuidas on lood raamatute kättesaadavusega?”

Edasiste tegevuste planeerimiseks tuli paberile panna vastused “Küsimus kolleegidele / raamatukoguhoidjatele?”, “Misteemadvõiksidkõnetadanoori?”,“Misteemadelvõikskasutada lõimimist? “ , “Muukeelsete laste lugemisvara. Keeleõpet toetav kirjandus.” küsimustele.

Kiirelt möödunud kohtumise lõpuks sai tõdeda seda, et kõikide planeeritud tegevustega ei jõudnudki tegeleda ning kindlasti tuleb antud teemal uuel aastal koheselt koos edasi tegeleda.

Ümarlaud-aruteluring toimus tänu Õpetajate Ühenduste Koostöökoja lisatoetusele, mida rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Varje Mägi
ERÜ kooliraamatukoguhoidjate sektsiooni juhatuse liige Keila Kooli raamatukogude juhataja


Posted

in

by

Tags: