Kohtumine haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga 13. aprill 2021

13. aprillil 2021 toimus Õpetajate Ühenduste Koostöökoja liikmete kohtumine haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga. Kohtumise eesmärgiks oli infopäringule vastamine pr ministri ja teiste ministeeriumi töötajate poolt. Eelnevalt oli haridus- ja teadusministrile edastatud koondatud küsimused, mis jagunesid kolme valdkonda – õppekorraldus ja hindamine, õpetajate järelkasv ja palgapoliitika ning õpikeskkond ja õppevara. Samuti oli võimalik koha peal antud teemade osas küsimusi esitada. Arusaadavalt käsitleti antud küsimuste raames ka põhjalikult distantsõppega seonduvaid probleeme.

Kohtumine toimus konstruktiivses ja sõbralikus keskkonnas ning lepiti kokku uus võimalik kohtumine järgmise õppeaasta alguses või vahetult enne seda, et siis juba põhjalikumalt mõningaid haridusvaldkonna murekohti lahti rääkida.

Kohtumisel vastamata jäänud küsimused edastatakse ministrile kirjalikult ning vastuseid nendele jagatakse hiljem ÕÜKK liikmetega.


Posted

in

by

Tags: