Kohtumine haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga 13. august 2021

13.08 toimus järjekordne kohtumine minister Liina Kersnaga. Arutati päeva poliitilistel kui ka ettevaatavatel teemadel.

Koostööpäevadel oli võimalus esitada küsimus ministrile. Kõik küsimused said ministrile saadetud ning said kirjaliku vastuse. Mõned küsimused esitati ka veel nädala jooksul hiljem ja tekkisid kohtumise käigus. Kohtumise käigus arutamata jäänud küsimustele saabuvad vastused kirjalikult nädala jooksul.

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja liikmed olid esimesed, kes nägid esialgset versiooni kujundatud uuest juhisest haridusasutustele, et me saaksime üheskoos hoida koolid turvaliselt avatuna. Rääkisime vaktsineerimisest, testimisest ja üldisemalt koolikorraldusest covidi ajal üld- ,huvi- kui ka kutsehariduses.

Arutluse all olid ka järgmised teemad:
– tasuta kursustest õpilastele nagu olid kordamiskursused kooli lõpetajatele- läbirääkimiste seisus, loodetavasti uuel kevadel kordub;
– õpetajate kvalifikatsiooni tagamisest, palga tasemed- ootab nii poliitilist otsust kui ka ülikoolide ja koolide koostööd;
– digiõppevarast- Opiq, E-koolikott, arendus käib;
– kultuuriranitsast ja üldisemalt muuseumiõppest.

Kuna HTM-s toimuvad struktuuri muudatused, siis on planeeritud kohtumine kantsleri ja asekantsleriga.