Majandus- ja geograafiaõpetajate sügiskoolis leiti uudseid lahendusi ringmajanduse ja sinimajanduse õpetamiseks

Majanduse ja geograafia õpetajad osalesid ühises sügiskoolis 24. – 25. novembril 2023, Pärnus. Kokku 75 õpetajat said uusi teadmisi ring- ja sinimajandusest. Mõlemad teemad kuuluvad riiklikku õppekavasse ning on õpetajatele vajalikud sisuliseks ja metoodiliseks käsitlemiseks ainetunnis.

Pärnumaa majanduse suundi tutvustas Pärnumaa Arenduskeskuse juht Erik Reinhold, sinimajanduse olemust ja tulevikku analüüsis Henn Ojaveer Pärnu Kolledžist. Intrigeeriva ettekande tegi ettevõtja Ülo Eero meretuuleparkide rajamisest Eesti vetes kui võimalusest kohalikule ettevõtlusele ja noortele tööturul. Eesti energiaressursside kasutamise, sh tuuleenergeetika võimaluste üle arutles õpetajatega TalTechi õppejõud Ivo Palu. Väga põhjaliku ülevaate Eesti merealade ruumilisest planeerimisest andis TÜ geograaf Pille Metspalu.

Õpetajalt õpetajale töötubades jagati metoodilisi kogemusi ringmajanduse õpetamiseks. Kõik osalejad jäid sügiskooliga väga rahule.

EMES- GEO Sügiskooli kava 2023

Elbe Metsatalu EMES

Ülle Seevri EGÜ


Posted

in

,

by

Tags: