Matemaatika-Informaatika suvekool 

22.-24. august Narva-Jõesuu

Mis suvekoolist meelde jäi ning miks tahaks jälle sellisest suvekoolist osa võtta.

Informaatika- ja matemaatikaõpetajate ühine suvekool toimus kolmandat korda. Lisaks vastavatele aineseltsidele  (Eesti Matemaatika Selts ja Eesti Informaatikaõpetajate Selts) olid kaasatud Eesti Haridustehnoloogide Liit ning nii Tallinna Ülikool kui Tartu Ülikool.

See on ühine suvekool, kus on ettevõtmisi kõikidele korraga, kui ka eriala spetsiifilisemaid. Põnevaks teebki suvekooli see, et ei pea osalema oma valdkonna töötubades ja võib omandada teadmisi ning oskusi teisest vallast. 

Mis siis  sellest suvekoolist meelde jäi? 

  • Kerli Orav-Puurand (TÜ ja HTG)  tutvustas matemaatika uuenenud õppekava õppeprotsesside kirjeldamist. Arutelu alla sattus aga hoopis ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksam, mille uutest võimalikest kuupäevadest osad olid kuulnud ja osad veel mitte. 
  • Hannes Jukk  (TÜ) tutvustas Peter Liljedahli näitel mõtlevat klassiruumi ehk siis kuidas tõhusamalt õpilasi tunnitegevustesse ja mõtlemistesse kaasata. 
  • Raili Vilt (TÜ) tutvustas annete märkamise ja toetamise tegevuskava kujunemislugu ning teises töötoas tutvustas Känguru võistlusmänguga kaasneid rõõme. 
  • Annika Volt juhendas, kuidas teha efektiivset videomaterjali (TLÜ).
  • Toimusid praktilised töötoad, kus said roboteid ellu äratada ka need, kes varem pole sellega kokku puutunud, ja mõtiskleda teemadel, kuidas neid kasutada õpetamisel ning kuidas hinnata raalmõtlemist.
  • Inpireeriva ja praktilise töötoa tegi Andres Sirel (Insplay)“Kuidas toetada tulevaste eestvedajate ja juhtide kujunemist läbi mängu?”. 
  • Toimusid kaasamõtlemist nõudvad paneelid haridusliku erivajadustega õpilastest, AI-st ja lõimumisest.

Vahva seltskonna ning heade ja kasulike ideede pärast tahaks ka järgmisel aastal suvekoolis osaleda.

Suured tänud Tallinna Ülikoolile ja Eesti Informaatikaõpetajate Seltsile, kes tegelesid korraldusliku poolega ning lisaks teadmistele pakkusid ka vahvaid ühistegemisi kõigile. Täname Haridus- ja Teadusministeeriumi, kes läbi Õpetajate Ühenduste Koostöökoja ühisprojekti osaliselt toetasid.


Posted

in

by

Tags: