MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoja koosolek 20.04.2021

Esimese päevakorra punktina andis ülevaate kohtumisest haridus- ja teadusministriga Krista Saadoja. Küsimused, mida ei jõutud koosviibimisel arutada saadeti hiljem ministrile vastamiseks.

Teises päevakorra punktis otsiti rühmatöö vormis lahendusi sellele kuidas teostada õppetööd hajutatud õppe printsiipi järgides. Koondatud mõtted edastati Haridus- ja Teadusministeeriumisse.

Krista Saadoja andis ülevaate haridusühenduste tegevustoetuste väljastamise kohta ning selgitas aruandevormi nõudeid.

Osalejatele jagati 18. maile 2021 planeeritud üldkoosoleku toimumise informatsioon.

Ingrit Keerma andis ülevaate ÕÜKK ja HARNO koostöös planeeritavast suveseminarist.

Jagati informatsiooni Eesti Digiõppevara mudel 2022+ toimumise kohta ning kutsuti üles liikmeid aktiivselt osalema selle raames toimivate töörühmade koosseisus. Diana Veskimägi (Eesti Haridustehnoloogide Liit) andis ülevaate opiq.ee osas Haridus- ja Teadusministeeriumile koostatud ühispöördumise kohta.

Koosoleku lõpus koostatud küsitluse tulemusel leidsid osalejad, et haridusühenduste esindajad võiksid aasta teises pooles kohtuda nii peaministri, kui ka presidendiga.


Posted

in

by

Tags: