MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoja üldkoosolek 18.05.2021

Krista Saadoja andis ülevaate 2020. aasta majandustegevusest. Seejärel kinnitati 2020. aasta majandus- ja tegevusaruanne kõikide osalenud liikmesorganisatsioonide poolthäälega.

Teise päevakorrapunktina anti ülevaade käesoleval aastal tehtust ning planeeritavatest tegevustest 2021. aastal. Seejärel kinnitasid liikmed üksmeelselt 2021. aasta tegevuskava.

Järgnevalt andis Anne Aasamets ülevaate ÕÜKK juhatuse parendus-arenduskavast. Selle rakendamiseks paluti liikmetel hilisemalt täita küsitlusvorm.

Jooksvate küsimuste all paluti vormi kaudu uuendada haridusühenduste esindajate nimed ÕÜKK juures. Anti lühike ülevaade HARNO ja ÕÜKK ühistest suvepäevadest. Samuti jagas Krista Saadoja informatsiooni õpetajate järelkasvu töörühma tegevuse tulemustest. Anne Aasamets tutvustas võimalust koostööks Mentorite Kojaga.

Koosoleku lõpus lisati päevakorda punkt ÕÜKK juhatuse liikmete töö kompenseerimise arutamiseks, mis seejärel ka heaks kiideti.


Posted

in

by

Tags: