Õpetajate koormusarvestus

Õpetajate koormusarvestus hakkab lähtuma kõigist tööülesannetest ja tegelikust tööajast

HTM-i kodulehel on kättesaadav õpetaja koormusarvestuse info vt  http://www.hm.ee/index.php?0513417


Posted

in

by

Tags: