Õpetajate tööaja kasutus ja tööaja tasustamise 2016

Ernst & Young Baltic AS viis Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel 2016 läbi õpetajate tööaja kasutuse ja töö lisatasustamise praktikate uuringu. Uuringu eesmärgiks oli koguda õpetajate tööaja kasutuse ja tööaja tasustamise kohta aja- ja asjakohast infot, mis võimaldaks toetada uueneva õpikäsituse rakendamist koolides.

Analüüsile olid seatud järgmised uurimisülesanded:

  • ► Õpetajate tööaja kasutuse praktikate kaardistamine
  • ► Õpetajate töökoormuse arvestamise praktikate väljaselgitamine
  • ► Õpetajate töö tasustamise praktikate väljaselgitamine
  • ► Õpetajate koostöö tegemise (sh koostöise õppe) kaardistamine
  • ► Õpetajate tööaja ja töötasustamise arvestust puudutavate seadusemuudatuste tajumise ja ellu rakendamise kaardistamine

Õpetajate tööaja kasutuse ja töö lisatasustamise praktikate uuring
LÕPPARUANNE Oktoober 2016