Rubriik: Uuring

  • Põnevat ja rõõmsat uut kooliaastat!

    Uut õppeaastat iseloomustavad märksõnad on keeleõpe, digipööre ja koolirahu. Venekeelsetesse lasteaedadesse jõuab rohkem eestikeelseid õpetajaid, eesti keele e-õppe võimalusi on rohkem kui kunagi varem ning digipööret suunatakse terviklikult, alates koolide IT taristute uuendamisest ja seadmetega varustamisest kuni e-õppevara loomise ja kasutajate digipädevuste suurendamiseni. Koolirahu kindlustamiseks tõhustab riik kiusuennetusprogrammide elluviimist ja annab õpetajatele suurema õiguse koolis turvalisuse…

  • Alustavat õpetajat toetav kool

    PRESSITEADE 1.  juuni 2018  Aita uurida õpetajate järelkasvu tugevdamise võimalusi  Käimas on esimene üle-eestiline alustavate õpetajate uuring. Kui Sinu tutvusringkonnas on inimesi, kelle jaoks oli 2017/18 õppeaasta esimene õpetaja-aasta, aita neile edastada uuringus osalemise kutse.  Uuringus on oodatud osalema kõik 2017/18 õppeaastal esmakordselt üldhariduskoolides õpetajana töötanud inimesed, sõltumata vanusest ja sellest, kas töötati üks tund…

  • Õpetajate tööaja kasutus ja tööaja tasustamise 2016

    Ernst & Young Baltic AS viis Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel 2016 läbi õpetajate tööaja kasutuse ja töö lisatasustamise praktikate uuringu. Uuringu eesmärgiks oli koguda õpetajate tööaja kasutuse ja tööaja tasustamise kohta aja- ja asjakohast infot, mis võimaldaks toetada uueneva õpikäsituse rakendamist koolides. Analüüsile olid seatud järgmised uurimisülesanded: ► Õpetajate tööaja kasutuse praktikate kaardistamine ► Õpetajate…