Rubriigiarhiiv: Uuring

Põnevat ja rõõmsat uut kooliaastat!

Uut õppeaastat iseloomustavad märksõnad on keeleõpe, digipööre ja koolirahu. Venekeelsetesse lasteaedadesse jõuab rohkem eestikeelseid õpetajaid, eesti keele e-õppe võimalusi on rohkem kui kunagi varem ning digipööret suunatakse terviklikult, alates koolide IT taristute uuendamisest ja seadmetega varustamisest kuni e-õppevara loomise ja kasutajate digipädevuste suurendamiseni. Koolirahu kindlustamiseks tõhustab riik kiusuennetusprogrammide elluviimist ja annab õpetajatele suurema õiguse koolis turvalisuse tagamiseks. Lisaks paljud teised tegevused, millest saab täpsemalt lugeda kirjale lisatud uue õppeaasta tegevuste ülevaatest.

Alltoodud viidetelt leiate ka põhjalikuma ülevaate Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevustest ning kaks värsket analüüsi – õpetajaskonna tööalasest liikuvusest ning andekatest Eesti hariduses:

 

 Haridus- ja Teadusministeerium

Alustavat õpetajat toetav kool

PRESSITEADE

1.  juuni 2018

 Aita uurida õpetajate järelkasvu tugevdamise võimalusi

 Käimas on esimene üle-eestiline alustavate õpetajate uuring. Kui Sinu tutvusringkonnas on inimesi, kelle jaoks oli 2017/18 õppeaasta esimene õpetaja-aasta, aita neile edastada uuringus osalemise kutse.

 Uuringus on oodatud osalema kõik 2017/18 õppeaastal esmakordselt üldhariduskoolides õpetajana töötanud inimesed, sõltumata vanusest ja sellest, kas töötati üks tund nädalas või täiskohaga. Samuti ei ole oluline, kas uus õpetaja jätkab õpetajatööd või soovib minna edasi teiste väljakutsetega või ei ole veel otsust teinud.

 Triin Noorkõiv, üks uuringu ja MTÜ Alustavat õpetajat toetav kool eestvedajatest, väljendas tänu kõigile, kes on valmis aitama kaasa, et uuringukutse alustavate õpetajateni leviks. “Et alustavate õpetajateni jõudmiseks ei ole olemas ühtset selget viisi, palume abi kõigilt, kelle tutvusringkonnas on neid, kelle jaoks oli tänavune õppeaasta õpetajana esimene. Igalt uuelt õpetajalt laekuv info on tähtis – see annab mõistmist, mida õpetajaametis hinnatakse ning mida saame teha, et esimene õpetaja-aasta võiks kulgeda sujuvamalt ja sisukamalt nii uuele õpetajale kui tema õpilastele.”

 Viide küsitlusankeedile: www.alustavatõpetajattoetavkool.ee

 Uuringukutset saab jagada ka Facebookis.

 Vastuseid oodatakse jaanipäevani, 23. juunini.

 Uuringut viib läbi kodanikualgatus Alustavat õpetajat toetav kool koostöös mõttekojaga PRAXIS, toetab Haridus- ja Teadusministeerium. Tulemusi tutvustatakse augustis.

 Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel on meil igal aastal ca 800 alustavat õpetajat, kellest teisel õppeaastal jätkab õpetajatööd 73%. Kolmandat õpetaja-aastat alustab 61%. Uuringute järgi on esimesed õpetaja-aastad väga olulise tähtsusega – just siis kujunevad välja harjumused, oskused ja hoiakud, mis juhivad õpetajatööd pikaajaliselt.

 Algatuse Alustavat õpetajat toetav kool käivitasid 2016. aastal viis hiljuti alustanud õpetajat, et toetada sisseelamist õpetajatöösse ja tugevdada õpetajate järelkasvu.

 Lisainfo:

Triin Noorkõiv
MTÜ Alustavat õpetajat toetav kool eestvedaja
520 6603
kontakt@alustavatõpetajattoetavkool.ee

Õpetajate tööaja kasutus ja tööaja tasustamise 2016

Ernst & Young Baltic AS viis Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel 2016 läbi õpetajate tööaja kasutuse ja töö lisatasustamise praktikate uuringu. Uuringu eesmärgiks oli koguda õpetajate tööaja kasutuse ja tööaja tasustamise kohta aja- ja asjakohast infot, mis võimaldaks toetada uueneva õpikäsituse rakendamist koolides.

Analüüsile olid seatud järgmised uurimisülesanded:

  • ► Õpetajate tööaja kasutuse praktikate kaardistamine
  • ► Õpetajate töökoormuse arvestamise praktikate väljaselgitamine
  • ► Õpetajate töö tasustamise praktikate väljaselgitamine
  • ► Õpetajate koostöö tegemise (sh koostöise õppe) kaardistamine
  • ► Õpetajate tööaja ja töötasustamise arvestust puudutavate seadusemuudatuste tajumise ja ellu rakendamise kaardistamine

Õpetajate tööaja kasutuse ja töö lisatasustamise praktikate uuring
LÕPPARUANNE Oktoober 2016