Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse ja haridustöötajate ühenduste esindajate koosolek 27. jaanuar 2021

Arutuse all oli paranduste ja täienduste esitamine HTM-i poolt kavandatud tegevusplaanile COVID-pandeemiast väljumiseks haridus- ja noortevaldkonnas ning nende tegevuste elluviimise kavale.