Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 03. märts 2021

Krista Saadoja andis ülevaate 2. märtsil 2021 toimunud kohtumisest HARNO esindajatega, mille käigus arutati ülikoolide kaasamise üle tasuta kursuste koostamisse lõpuklasside õpilastele. Otsustati teha täiendavad päringud järeleksamite korralduse osas ning uurida võimalust varem lõpetanud õpilaste liitumiseks ülalnimetatud loodavatele kursustele.

Vaadati üle õpetajate ametiühenduste rahastamise kord ja leping. Ametiühendustele esitatakse taotlusvorm 1. maiks 2021.

Kinnitati lõplikult suviste koostööpäevade toimumise koht ja aeg ning vaagiti erinevate külalisesinejate kaasamist. Otsustati ürituse toimumise eelteate väljastamine liikmetele. Samuti otsustati edastada üleskutse liikmetele lõimingualaste parimate praktikate kajastamiseks koostööpäevadel.

Jätkati ÕÜKK juhatuse juhtimistegevuse parendamise teemaarendust ning otsustati läbi viia kokkusaamine juhtide ja meeskondade treeneri ning strateegianõustaja Martin Tiidelepaga.


Posted

in

by

Tags: