Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 03. veebruar 2021

Koosoleku esimeses osas olid kaasatud kutsutud esindajad Eesti Õpetajate Liidust ja Eesti Haridustöötajate Liidust. Koosoleku käigus vormistati ühispöördumine Eesti Vabariigi Valitsuse poole õpetajate vaktsineerimise osas.

Koosoleku teine osa jätkus vaid Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse liikmetega, mille käigus täpsustati ÕÜKK 2021. a. tegevuskava. Juhatus otsustas mitte saata haridus- ja teadusminister Liina Kersnale eelmise ministriga kohtumisel kasutatud küsimusi. Täpsustati lähenevate kohtumiste ajad Õpilasesinduste Liidu Juhatusega ja Lastevanemate Liidu Juhatusega. Fookusteemaks on suvekooli koostööpunktid. Samuti otsustati jätkata ÕÜKK juhatuse parema sisevaate projektiga Martin Tiidelepa kaasabil.


Posted

in

by

Tags: