Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 04. jaanuar 2021

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja liikmetelt laekus suur hulk küsimusi kohtumiseks minister Jaak Aabiga. Laekunud küsimused liideti ja vormistati ühtsesse vormi ning saadeti Haridus- ja Teadusministeeriumisse vastavalt varasemale kokkuleppele. Küsimused, mis esialgsesse faili ei mahtunud, otsustati hiljem koos kohtumisel laekunud küsimustega edastada kirjalikus vormis vastamiseks ministrile.

Lepiti kokku uus juhatuse koosolek 06. jaanuaril 2021.