Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 06. jaanuar 2021

Tehti tagasivaade kohtumisele haridus- ja teadusminister Jaak Aabiga. Kohtumisel kogutud küsimused koondati ning edastati ministrile kirjalikuks vastamiseks.

Tõdeti, et kõik haridustöötajate ühendused on oma aruanded esitanud. Nende alusel koostatakse HARNO-le esitatav koondaruanne.

Arutati Õpetajate Ühenduste Koostöökoja 2021. a. tegvuskava. Kokkuleppimisel ja planeerimisel on kohtumised Õpilasesinduste Liidu, Lastevanemate Liidu, Omavalitsuste Liidu, Õpetajate Liidu ja Haridustöötajate Liiduga. Tehti üldine kavand suviseks kohtumiseks ning arutleti võimalike läbiviimiskohtade üle.

Otsustati valmistada ette üldkoosolekule ettepanek kompenseerida aasta lõpus juhatuse tegevust ja ajalist hõivatust seoses ÕÜKK tegevusega.

Anne Aasamets tagandas ennast Juurdekasvu töörühma tööst kuna on seotud uue projektiga. Võeti vastu otsuse asendusliikme leidmiseks antud töörühma.

Lepiti kokku uus ÕÜKK juhatuse koosolek 13. jaanuaril kell 19.00 videokohtumisena.


Posted

in

by

Tags: