Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 07. aprill 2021

Otsustati liikmesorganisatsioonidele laiali saata liikmemaksu arved.

Anne Aasamets ja Igrit Keerma andsid ülevaate seni edastatud tegevustoetustest liikmesorganisatsioonidele.

Arutati HTM-i poolt edastatud määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ muutmist. antud dokumendi osas parandusi ja vastuväiteid polnud ning Krista Saadoja edastab vastava teate HTM-i.

Anti põgus ülevaade suvepäevadeks koolituste/töötubade osas tehtud läbirääkimiste kohta.

Lepiti kokku uus koosolek 09. aprilliks, et arutada kohtumist haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga.


Posted

in

by

Tags: