Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 09. aprill 2021

Arutleti HTM-i poolt edastatud dokumentide „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid” muutmine ja seletuskiri haridus- ja teadusministri määruse „Haridus- ja teadusministri määruste muutmine“ eelnõu juurde üle. Krista Saadoja esitab täpsustavad küsimused ja arvamuse antud dokumentide kohta HTM-i.

Vormistati küsimused kohtumiseks haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga. Krista saadoja esitab need eelnevalt HTM-i.