Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 15. detsember 2020

Töötati välja lõplik aruandevorm tegevustoetust saanud aineühendustele ning seda oodatakse täidetud ja allakirjastatud kujul tagasi hiljemalt 30.12.2020.

11.12.2020 toimunud Õpetajate Ühenduste Koostöökoja üldlkooselu protokollile lisati samal koosolekul tegutsenud töörühmade poolt edastatud tagasiside.

Arutati 2021. aastaks planeeritavaid tegevustoetusi ja nende väljastamise põhimõtteid. Otsustati välja pakkuda kohtumine Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega 22.12.2020 vastava lepingu lõplikuks läbiarutamiseks.

Arutati 2021. aasta tegevuskava üle, lähtuvalt 11.12.2020 üldkoosolekul aineliitude poolt esitatud ettepanekutest. Selle tulemusena otsustati leida võimalus kohtuda haridus- ja teadusministriga ning korraldada kohtumine Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatusega. Minnakse edasi plaaniga korraldada andmekaitse alane koolitus ÕÜKK liikmesorganisatsioonide esindajatele. 2021. aasta fookusteemaks kinnitati tugiteenuste lõimumine õppimise toetamiseks.


Posted

in

by

Tags: