Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 17. mai 2021

Täpsustati Õpetajate Ühenduste Koostöökoja üldkoosoleku (18.05.2021) ajakava ja päevakorrapunktide järjekord. Lepiti kokku üldkoosoleku läbiviimiseks vajalikud hääletusvormid. Otsustati paluda luba koosoleku salvestamiseks.