Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 24. märts 2021

Arutati võimalust HARNO ja Õpetajate Ühenduste Koostöökoja ühiste suvepäevade läbiviimiseks. Kohtumine HARNO esindajatega antud teemal toimub 30. märtsil.

Arutleti ÕÜKK suvepäevade võimaliku kava üle. Anti ülevaade juba toimunud läbirääkimistest ning otsustati ühendust võtta veel mõnede loengute ja töötubade läbiviiatega.

Otsustati paluda võimalusel kohtumist haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga.

Otsustati kutsuda kokku Õpetajate ühenduste Koostöökoja üldkoosolek 20. aprillil.

Otsustati korrastada aineühendustele edastatav rahaeraldise taotluse dokument 1. aprilliks ning seejärel need asjaosalisetele edastada. Allkirjastatud dokumente ootame tagasi 1. maiks.

Krista Saadoja andis ülevaate õpetajate järelkasvuprogrammi hetkeseisust.


Posted

in

by

Tags: