Õppekavade rakendumist toetavate õppeprotsesside kirjelduste koostamise töörühmad

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade muudatused on tänaseks Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud ning järgmiseks suureks Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtmiseks on mitmekülgse toe pakkumine koolidele uuenduste toomisel oma igapäevatöösse. Õpetajate toetamiseks ja koolidele suuniste andmiseks otsitakse täna erinevate profiilidega eksperte, kelle abil luua metoodilised juhendmaterjalid, kus esitatakse soovituslik õppesisu, soovitused õpitulemuste klassiti järjestamiseks ning ettepanekud meetodi- ja õppevaravalikuteks. Töö sisu ja kandideerimise kohta on täpsem info esitatud siin.

Ühtlasi soovib Haridus- ja Teadusministeerium tagada sisulise ja sujuva koostöö aineliitude ja töörühmade vahel, mistõttu oodatakse kandideerima kindlasti ka aineliitude liikmeid ning tagame, et igas töörühmas oleks ka aineliidu esindaja, kelle ülesandeks saab olema kahepoolse suhtluse tagamine. Samuti on tähtis, et arendustöö oleks teaduspõhine ning aineõpetuse alased soovitused lähtuksid nüüdisaegse õpikäsituse teaduslikest alustest, mistõttu otsitakse igasse töörühma ka ainedidaktika esindajat ülikoolidest.


Posted

in

by

Tags: